Sayı 10 (Özel Sayi)

    


Kastamonu Milletvekili Yusuf Kemal Bey’in Millî Mücadele Döneminde Avrupa Eksenli Dış Politika Çalışmaları

Hüsnü ÖZLÜ

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6/10 (Özel Sayı), ss.141-167 (Araştırma Makalesi)​​​​

 pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Şebinkarahisar Mebusu Ali Süruri Bey’in Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Faaliyetleri

Sadık SARISAMAN

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6/10 (Özel Sayı), ss.169-189 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Karadeniz Bölgesi’nde Milli Mücadele’nin Örgütlenmesi: Sivil ve Askeri Teşkilatlanmalar

Mehmet OKUR

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6/10 (Özel Sayı), ss.191-214 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Ulusal Direnişin ve Umudun Adı: Mustafa Kemal Paşa-Ankara

Necdet AYSAL

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6/10 (Özel Sayı), ss.215-229 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Karadeniz’de Milli Mücadele Yanlısı Mülki Amirler: Mazhar Tevfik ve Nizamettin Beyler

Volkan AKSOY

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6/10 (Özel Sayı), ss.231-244 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Mondros Mütarekesi Sonrası Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Durum ve Erzurum Kongresi

Yüksel KÜÇÜKER

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6/10 (Özel Sayı), ss.245-257 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Cemiyetler Hukuku Açısından Erzurum Kongresi

Ülkü KÖKSAL

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6/10 (Özel Sayı), ss.259-286 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Milli Mücadele Sonunda Amerikan Gemilerinin Karadeniz Kıyılarındaki Rum Mültecilerin Sevkiyatına Dair Gözlem ve Raporları

Hazel KUL

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6/10 (Özel Sayı), ss.287-308 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Artvin Vilayeti’nin Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Durumu

Ahmet ATALAY

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6/10 (Özel Sayı), ss.309-327 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster