Sayı 1


Kimlik/Kültür/Mekân Üçgeninde Bir Tarihi Merkez: Sürdürülebilirlik Bağlamında Santa Harabeleri

Murat TUTKUN

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1/1 ss.1-34 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Osmanlı Hukukunda Kadından Eşkıya Olup Olamayacağına Dair Bir Tartışma: Havva Hatun Örneği

Turan AÇIK

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1/1, ss.35-94 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Giresun Müzesindeki Osmanlı Dönemi Sancak Alemleri

Gazanfer İLTAR

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1/1, ss.95-118 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Amerikan ve İngiliz Basınında İlinden İsyanı (1903)

Yakup AHBAB

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1/1, ss.119-151 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Kitâb-ı Diyârbekriyye’ye Göre Çoruh Vadisinde Ak-Koyunlu Hâkimiyeti

Kemal TAŞCI

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1/1, ss.153-186 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Nikomedeia (İzmit) Suyolları

Taner AKSOY

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1/1, ss.187-239 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Bir Kimlik İşaretleyicisi Olarak Dil ve Trabzon Ağızlarında Arkaik Hususiyetler

A. Mevhibe COŞAR

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1/1, ss.241-253 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Fırtına Havzası Bütünleşik Yönetim Planlamasında Altyapı Gelişmelerinin Katılımcı Yaklaşımla Belirlenmesi

Cenap SANCAR

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1/1, ss.255-307 (Araştırma Makalesi)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster


Neil Faulkner, Roma: Kartalların İmparatorluğu, Çev. Çağdaş Sümer, Yordam Kitap, İstanbul 2015, 352 s.

Fatih İNAN

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1/1, ss.309-317 (Kitap Değerlendirme)​​​​

pdf icon png ile ilgili görsel sonucu PDF   |    Zotero   |    Mendeley   |   book icon png ile ilgili görsel sonucu Kaynak Göster