Amaç ve Kapsam

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü’nün yayın organı olan KAREN (ISSN 2458-7680; e-ISSN 2458-9705), bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, karadeniz havzasına ait sosyal bilimlerin alt alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlamak amacıyla ortaya çıkmış hakemli bir dergidir. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi'nde Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel makaleler yayımlanır.

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (KAREN) karadeniz havzasının antropoloji, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, kültür, dil, edebiyat, müzikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve mimari alanları gibi sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi hakemli bir dergidir ve yılda iki kez, Yaz (Haziran) ve Kış (Aralık) zamanlarında yayımlanır. Yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşler yazar(lar)ının sorumluluğundadır.