Hakkımızda

Görev (Misyon )

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine bağlı olarak Karadeniz havzası ekseninde bilimsel ve kültürel atılım hamlelerini gerçekleştirmek için kurulmuş, çağdaş araştırma yöntemlerine uygun olarak ülke meselelerine katkı yapacak çalışmalar üretmeyi, düşünce ve vicdan özgürlüğüne sahip nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Bu doğrultuda Karadeniz havzasını ilgilendiren siyasî, iktisadî, tarihî, edebî, kültürel, denizcilik ve güvenlik gibi çok çeşitli konularda bilimsel çalışmalara yer vermeyi, Türkiye ve Türkiye dışında Karadeniz havzası üzerine araştırmalar yapan farklı kurumlarla işbirliği yaparak bilim dünyasına katkıda bulunmayı, yerel ve bölgesel sorunların çözümüne destek olmayı kendisine başlıca görev edinmekte ve bu amaçla kurumsal altyapısını kuvvetlendirme sürecini devam ettirmektedir.


Amaç (Vizyon)

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için çağın gerektirdiği nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi, Karadeniz havzası temelinde ülke sorunlarına çözüm üretmeyi, özelde Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Türkiye; genelde ise dünyada saygın bir araştırma enstitüsü olarak anılmayı ve Karadeniz havzasını ilgilendiren konularda başat rol oynayan bir konuma ulaşmayı hedeflemektedir. Yine Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü evrensel akademik ve etik değerlere bağlı olarak Karadeniz havzası ile ilgili konularda yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla da işbirliğine giderek araştırmalar yapmayı, gerek merkezî gerekse yerel karar alıcı merkezlere ve kamuoyuna bilgi sunmayı amaçlamaktadır.


KAREN Logo