KTÜ Tarihi

Tarihsel Gelişim Coğrafi konumu, tarihî derinliği ve kültürel özellikleri bakımından yüzyıllardır stratejik öneme sahip Trabzon’da Cumhuriyet'in ilk bilim yuvalarından birisi olarak kurulan KTÜ, günümüze kadar yapmış olduğu faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda etkin bir kurum olarak sürekli çaba göstermektedir.

KTÜ, 20 Mayıs 1955 tarihi itibari ile Türkiye’de kurulan dördüncü üniversitedir. İlk kurulan İnşaat-Mimarlık Fakültesi 2 Aralık 1963’te 90 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversitenin adı 1982 yılında çıkartılan Teşkilat Kanunu ile Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Ancak yapılan müracaat üzerine, 1987 yılında adı yeniden Karadeniz Teknik Üniversitesi olmuştur. KTÜ, 2006 yılına kadar Türkiye’deki 53 devlet üniversitesinden biri olarak Doğu Karadeniz Bölgesindeki altı ilde; 23 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 16 meslek yüksekokulu ve yaklaşık 54 bin öğrencisi, 1800 akademik ve 1600 idari personeli ile faaliyetlerini sürdürmüştür.

Rize, Giresun ve Ordu Üniversiteleri Mart 2006’da, Artvin Çoruh Üniversitesi Mart 2007'de, Gümüşhane Üniversitesi de Mayıs 2008'de ve Trabzon Üniversitesi Mayıs 2018'de KTÜ bünyesinden teşekkül etmişlerdir. Yarım asrı aşan eğitim-öğretim deneyimi ile ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan KTÜ’de tıptan diş hekimliğine, mimarlıktan mühendisliğe, eğitim bilimlerinden iktisadi bilimlere kadar; sağlık, fen ve sosyal bilimler alanlarında çok geniş bir yelpazede eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Eğitim-öğretime yönelik küresel ve teknolojik gelişmeler çok yakından takip edilmekte; sosyal ve kültürel alan eğitimi sacayağının olmazsa olmazıdır anlayışı ile öğrencilerin çağın gereklerine göre eğitim görmesi için tüm olanaklar seferber edilmektedir. Bu bağlamda bütün akademik birimlerde yenileme ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Kasım 2020 itibari ile 12 fakülte, 1 yüksekokul,  6 enstitü, 8 meslek yüksekokulu ve 26 uygulama ve araştırma merkezi (UYGAR) bulunmakta olan KTÜ, 2177 akademik ve 3196 idari personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

KTÜ'de halen 1381'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 34.789 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.