Kalite Komisyonu

KTÜ Senatosu'nun 31.01.2020 tarih ve 305-10 sayılı kararı ile kabul edilen KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi'nin 4. maddesine istinaden kurulan KTÜ-KAM Kalite Komisyonunun üyeleri:

1- Doç. Dr. Ayça Eminoğlu

2- Doç. Dr. Arzu Fırat Ersoy

3- Dr. Öğretim Üyesi Pınar Aydoğan