Kadın Çalışmalı Uam Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Ayça EMİNOĞLU İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Öğretim Üyesi (Merkez Müdürü)
Dr. Öğr. Üyesi Burçin ESER İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Pınar AYDOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Banu Çiçek KURDOĞLU Orman Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN  Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Doç. Dr. Arzu FIRAT ERSOY  Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN  Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Doç. Dr. Elif  ATEŞ   Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)