Tarihçe

Jeokimya, maden yatakları, mineraloji ve petrografi konularında çalışan Türk yerbilimcileri, ülkemizin önde gelen jeokimya alanındaki araştırmacılarından Prof. Dr. Yılmaz SAVAŞÇIN, Prof. Dr. Selçuk TOKEL, Prof. Dr. Kadir SARIİZ ile TÜBİTAK BUTAL yöneticisi Prof. Dr. Şeref GÜÇER önderliğinde bir araya gelerek, 2004 yılında I. Ulusal Jeokimya Sempozyumunu gerçekleştirmişlerdir. Her defasında gittikçe artan bir katılıma sahne olan Jeokimya Sempozyumları, 2004, 2006 ve 2008 yıllarında TÜBİTAK BUTAL Bursa Tesisleri, 2010’da Fırat Üniversitesi, 2012’de Pamukkale Üniversitesi, 2014’de Mersin Üniversitesi ve son olarak 2016 yılında Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde Side’de (Antalya) gerçekleştirilmiştir. 2012 yılından itibaren Uluslararası Katılımlı olarak düzenlenmeye başlanan bu sempozyum, 2018 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.