Bildiri ve Poster

 

Sözlü ve Poster Sunumlar

Sözlü bildiri sunum süresi tartışmalar dahil 15 dakikadır. Tüm salonlarda projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır. Düzenleme kurulu, sunu yapacak katılımcıların sunularında salonlardaki projeksiyon cihazını ve bilgisayarı kullanmalarını arzulamaktadır.

Sergilenecek posterler tek parça, yüksekliği 120 cm, genişliği 90 cm olacak şekilde ve dikey olarak hazırlanacaktır. Yazar isimleri adres ve e-posta bilgileri posterde açıkça belirtilmelidir. Posterlerde mümkün olduğu kadar görselliğe ağırlık verilmeli ve bir metre uzaklıktan incelenebilir olmalıdır.

 

Özet Hazırlama Formatı

Bildiri özetleri kısa (~250 kelime), öz ve açıklayıcı olmalı, doğru imla ve doğru cümle yapısı ile Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Matematik simgeleri ve formüller metin içine yazılmalı, metrik simgeler kullanılmalıdır. Standart kısaltmalar kullanılabilir. Her bir bildiri başlık, yazar adı, adres, ülke, posta kodu ve yazışmaların yapılacağı yazarın e-posta adreslerini mutlaka içermelidir. Türkçe ve İngilizce bildiri özetlerini içeren Word dosyasına yazışmaların yapılacağı yazarın soyadı verilmelidir (Örneğin Uysal.doc gibi). Bildirilerin hazırlanmasında bağlantıda verilen ÖRNEK FORMAT kullanılmalıdır. Hazırlanan bildiri özleri 8.jeokimya@gmail.com adresine "Bildiri Özeti" konu başlığı ile gönderilmelidir.

Bildiri özetleri çalışmanın içeriğine göre hakem (bilimsel kurul) değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul veya ret edilebilir. Kabul edilen bildirilerin sunum şekli (sözlü veya poster sunu) bilim kurulu tarafından değiştirilebilir.