İş Sağlığı ve Güvenliği (İsg)

     İSG Beyan Formu                            Lisans Öğrencileri için Emniyet ve Deney Kuralları Formu

      Laboratuvarlar                                                                   Laboratuvarlar

           Sismoloji                                                                              Sismoloji

   Uygulamalı Jeofizik                                                              Uygulamalı Jeofizik

          Veri işlem                                                                             Veri İşlem

          Yer Fiziği                                                                              Yer Fiziği