Bölüm Tanıtım

Jeofizik Mühendisliği Bölümünde 2018–2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle 5 profesör, 3 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi, 1 tekniker ve 4 sürekli işçi statüsünde personel görev yapmaktadır. 

Bölümümüzde 2009-2010 döneminde Lisans II. Öğretim programı başlatılmıştır. Yine 2009-2010 döneminde Lisans I. öğretimde İngilizce hazırlık programına dahil olmuştur. Buna göre kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık sınıfından muaf olduktan sonra, sekiz yarıyılda toplam 54 adet zorunlu ve 4 tanesi mesleki içerikli, 4 tanesi de sosyal içerikli olmak üzere 8 adet seçmeli dersi almak zorundadır. Bu durumda öğrenciler toplamda 153.5 krediyi tamamlayarak mezun olacaklardır. İngilizce hazırlık okuyan öğrenciler için güncellenen ders programının yaklaşık %30’luk kredisi İngilizce içerikli derslerden oluşmaktadır.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik, Sismoloji ve Yer Fiziği Anabilim Dalları olmak üzere üç Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölüm bünyesinde Uygulamalı Jeofizik-1, Uygulamalı Jeofizik-2, Sismik Veri-İşlem, Sismoloji ve Bilgisayar Laboratuvarı olmak üzere 5 uygulama ve araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzde akademik ve idari personelin kullandığı bürolar, projektörlü ve internet bağlantılı 6 adet derslik, 1 amfi, 1 sınav salonu yer almaktadır.


Jeofizik Mühendisliği Bölümü’ndeki üç anabilim dalında akademik öğretim elemanı dağılımı; Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalında 8, Sismoloji Anabilim Dalında 6, Yer Fiziği Anabilim Dalında ise 2 kişi şeklindedir.Bölümümüzde öğretim üyesi başına düşen ders sayısı yaklaşık 2’dir. Öğretim üyesi kadromuzun öğretim üyeliği tecrübesi ortalama 10 senenin üzerinde olup tümü doktoralıdır. 16 öğretim elemanımızın eğitime ve araştırmaya ayırdıkları ortalama zaman tüm zamanlarının %85’inin üzerindedir. Bu kapsamda, bölümümüz öğretim elemanları güncel bilimsel gelişimlere bağlı olarak, mesleğin değişik konularında araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bunlar, Türkiye ve civarı için yer altı yapısının modellenmesi, sismik risk analizleri, depremsellik çalışmaları, bölgesel ve yerel heyelanlarının incelenmesi çalışmaları, mikrobölgeleme çalışmaları, jeofizik sinyal işleme, arkeolojik araştırmalar ve yer araştırma projeleridir.

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN EĞİTİM AMAÇLARI

Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunlarının, mezuniyetlerini takiben birkaç yıl içinde, öğrendikleri temel ve mesleki mühendislik bilgileriyle ve kazandıkları becerilerle; depremleri, heyelanları, zemin/çevre problemlerini inceleyebilen, doğal kaynaklar ve arkeolojik eserlerin aramasını yapabilen, jeofizik yöntemlerle veri toplama, işleme ve modelleme konularıyla ilgili jeofizik yazılımları kullanabilen ve arazi çalışmalarını tasarlayabilen mezunlarımız; lisansüstü çalışmalar/akademik kariyer yapabilecek, özel bir şirket/resmi bir kurumda yönetici pozisyonuna gelebilecek ve bir projeyi yönetebilecek bilgi ve beceriye sahip mühendisler olacaklardır.


ÖZGÖRÜŞ TANIMI

Son yıllarda meydana gelen depremler ve heyelanlar ile, yeraltı kaynaklarımızın daha etkin olarak değerlendirilmesi için sarf edilen çabalarla ve yerleşim yerleri planlamalarında yer seçimi için zemin özelliklerinin incelenmesi ile, sürekli gündemde olan "Jeofizik" biliminin, Karadeniz Bölgesindeki en büyük temsilcisi olan KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümünün Özgörüşü, bilimsel kriterlerden ödün vermeden, toplum ve çevre değerlerine duyarlı ve saygılı, mühendislik ahlakına sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki projeler yapabilecek bilimsel çalışmalara katkı koyan mühendisler ve bilim insanları yetiştirmektir. Bölgemiz ve ülkemiz yer bilimleri sorunları öncelikli olmak üzere ulusal ve uluslararası araştırma ve mühendislik projeleri önermek ve yürütmektir. Bu görevleri layıkıyla yapabilmek için eğitim ve araştırma programları, alt yapı, öğretim üye ve personelimizi sürekli geliştirmektir.

ÖZGÖREV TANIMI

Doğru düşünen, etkili karar alan, sorumluluğunun bilincinde olan, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, birlikte çalışma becerisine sahip, çevreyi ve doğayı koruyan, kendini ve insanları seven, hoşgörülü, uzlaşmacı, çağdaş, bilgili ve yetenekli jeofizik mühendisleri yetiştirmek.

Lisansüstü eğitimle birlikte nitelikli, özgün ve yenilikçi araştırmalar yaparak bilimsel gelişmeye, yerbilimleri ile ilgili bölgesel ve ulusal problemlerin çözümüne katkı sağlamak.