Workshop

>>>?+1 Toprak Atölye 2

 

06.03.2017-07.03.2017tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğinde «Toprak» temalı bir workshop gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. Tülay Zorlu, Yrd. Doç. Dr. Armağan Seçil Melikoğlu Eke, Yrd. Doç. Dr. Derya Adıgüzel Özbek, Arş. Gör. Meriç Altıntaş, Arş. Gör. Sedef Sav yürütücülüklerinde gerçekleşen etkinlikte  Onlar ne sundu? Ben neyi görmedim? Şimdi neyi görüyorum? Ne yapmalıyım? Benim toprağım değil bir evim olsun ama nasıl olsun? sorularından hareketle günümüz popüler konut projelerinin görmezden gelinen iç mekan tasarımı tartışmaya açılmıştır. Görmezden gelinen iç mekan tasarımı üzerinden sunulan ideal yaşamları sorgulayarak bir çıkış yolu aranmıştır. Geleceğe yönelik konutta “iç”e ilişkin yeni öneriler ve soruların geliştirilmesi hedeflenmiştir. İki gün süren çalışmanın ilk gününde tartışma- sorgulama- kavram paftaları ve analiz paftaları hazırlanmış, ikinci gününde ise öneri geliştirme, sergi kurulumu ve sergi-katılım belgesi takdimi gerçekleştirilmiştir.

 

 

>>>Kent Mobilyası ile Anlatılan Tarih Konya/Sille

 

KTÜ 5350 kodlu “Konya Sille de Geleneksel Doku İçerisinde Kent Mobilyalarının Bir Yöntem Dahilinde Tasarlanması ve e-Kitap Oluşturulmasıbaşlıklı BAP01 projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın yürütücülüğünü Prof. Dr. Öner DEMİREL, Prof. Dr. İlkay M. ÖZDEMİR, Doç. Dr. Banu Çiçek KURDOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Şebnem ERTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Funda KURAK AÇICI, Yrd. Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ, Dr. Elif SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Merih KASAP VE Arş. Gör. Dr. Elif ŞATIROĞLU yapmıştır.

 

 

Çalışma 3-4 Aralık ve 17-18 Aralık olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir.Workshoplar sürecince, Trabzon Kent Merkezinde Turkuaz Sanat Evi adlı mekan kullanılmıştır. İlk aşamada , workshop düzenleme kurulunda yer alan hocalar, kent mobilyaları ile ilgili bilgiler vererek öğrencilerin ilk fikirlerini üretmeleri sağlanmıştır. Öğrenciler ne tür bir kent mobilyası tasarlayacaklarına dair kararlarını verdikten sonra aynı tür mobilya çalışacak olanlar bir araya gelmiştir. Worksop’un ilk günü, fikir üretilmiş ve ilk konsept eskizler şekillenmiştir. İlk workshoptan iki hafta sonra ikinci workshop gerçekleştirilmiştir. İlk gün tasarımlar olgunlaştırılmış ve üçüncü boyutta şekillenmeye başlamıştır. İkinci gün ise, maket çalışmaları ile tasarımlar tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında hazırlanan tüm çalışmalar, 20-22 Şubat 2017 tarihleri arasında, Trabzon Mimarlar  Odası’nda  Kent  Mobilyalari  İle  Anlatilan  Tarih     Konya/Sillebaşlıklı sergi ile tasarımcıların ve halkın görüşüne açılmıştır.

 

 

>>>Yenilebilir Mutfak Stilleri-Yenilebilir Mobilya Stilleri

 

Yenilebilir Mutfak Stilleri” adlı workshop, KTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin katılımıyla, Doç. Dr. Filiz TAVŞAN yürütücülüğünde, Arş. Gör. Pınar KÜÇÜK yardımcılığında ve Kelebek Mutfak Trabzon Şubesi desteğiyle, 6 Mayıs 2017 tarihinde Kelebek Mutfak’da gerçekleştirildi. İlk aşamasında firma tarafından mutfak tasarımı konusundaki son trendler, üretilen yeni yüzey malzemeleri, aksesuarlar ve bir mutfak tasarımı uygulamasının tasarımdan son ürüne kadar geçen süreçteki aşamaları hakkında gerçekleştirilen seminerin ikinci aşamasında öğrenciler, Kelebek Mutfağın son trendlerinden biri olan ‘Pierina’ adlı mutfak modelini, workshopun yenilebilir sloganını uygun bir şekilde ölçekli olarak küçük bir modelini uygulamışlardır. Mutfak mekanın önemli aksesuarlarından biri olan sandalyeler de unutulmamış, iç mekan stillerini yansıtan özellikleri ile altı adet ölçekli yenilebilir sandalyede yapılmıştır. 

 

>>>İçten İçe Trabzon

 

KTÜ Mimarlık Fakültesi İçmimarlık Bölümü, TMMOB İçmimarlar Odası Trabzon Şubesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, Ortahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eski Valilik Binası'nda gerçekleşen "İç Kalede İçten İçe Trabzon ve Zaman" temalı atölye çalışmasının yürütücülüğünü, öğretim üyeleri Dr. Dilara Onur, Dr. Aylin Aras, Dr. Özge İslamoğlu üstlenirken; atölyeye 55 içmimarlık öğrencisi katılım gösterdi.  Çalışma kapsamında Trabzon kenti ve kente ait kültürel değerlerden  yola çıkılarak belirlenen kavramlar formlara dönüştürüldü. Sonuç ürünleri, 12-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında TMMOB İçmimarlar Odası Trabzon Şubesi'nde sergilendi.

 

>>>4.Tasarım Buluşması

KTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü kültürel etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen tasarımın buluşmalarının dördüncüsü 28-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Tanju ÖZELGİN ve Adnan SERBEST’in katılımları ile düzenlendi. Bu yıl ki tasarım buluşmamız Trabzon Mobilyacı İşadamları Derneği işbirliğiyle, Doğu Karadeniz kültürü odaklı  “Gelenekten Geleceğe İz” teması ile gerçekleştirildi.

 

Bu tema aracılığıyla Doğu Karadeniz bölgesinin kültürel çeşitliliğinin mobilya tasarımına nasıl yansıtılabileceği, düzenlenen etkinlik kapsamında irdelendi.  İki gün boyunca süren etkinliğin, birinci gününde gerçekleşen seminer programı ile katılımcılara konu ile ilgili bir farkındalık kazandırılması hedeflendi.

 

Seminer etkinliğinin ilk bölümü çağrılı konuşmacılarımızdan Yrd. Doç. Dr. Reşat SÜMERKAN’ın, Doğu Karadeniz’e özgü süslemelerin mimari, mobilya ve el sanatlarında ki yansımalarını “Her Yerde Süs Var” başlıklı sunumu ile başladı.

 

Ardından, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Grafik ve Fotoğraf Bölüm Şefi Kevser D. KALAYCI, “Trabzon Mimarisinin Modaya Yansıması” adlı defile sunumu ile Doğu Karadeniz geleneksel mimari öğelerinin kıyafetlere ve aksesuarlara dönüşüm hikayesini anlattı.

 

Seminer etkinliğinin ikinci bölümünde ise, davetli tasarımcılarımız, Tanju ÖZELGİN ve Adnan SERBEST, kültüre bakış açılarını yer, bağlam, zaman arakesitinde katılımcılara aktardılar. Seminer etkinliğinin ardından, Tanju ÖZELGİN ve Adnan SERBEST’in yürütücülüğünde gerçekleşen atölye çalışmalarına geçildi.

 

 

 

12 gruptan oluşan, toplam 120 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen atölye etkinliği kesintisiz bir buçuk günde tamamlandı. Atölye etkinliği süresinde her grup, Doğu Karadeniz kültürü bağlamında belirledikleri kavramları tartışarak, geliştirdi ve mobilya tasarımlarına yansıttılar. Bu süreç,  tasarımcı kritikleri doğrultusunda ilerledi. Atölye çalışmaları sonuncunda öğrencilerin tasarlamış oldukları sonuç ürünler,  maket, dijital ve sözlü sunumlar eşliğinde, jüri ve geniş bir izleyici kitlesi önünde sunuldu. 

 

 

 

>>>"Yenilenebilir Mobilya Stilleri" Workshop 

2015-2016 Güz Yarıyılı 04 Aralık 2015 günü  "Yenilenebilir Mobilya Stilleri" temalı KTÜ İç Mimarlık Bölümü Mobilya Tarihi dersi kapsamında Antikçağdan Yakınçağa kadar mobilya stillerinin yenilenebilir malzemeler ile mobilyaların ortaya koyulduğu bir workshop çalışması gerçekleşmiştir.

Yürütücü: Doç.Dr. Filiz TAVŞAN

Yardımcı Yürütücü: Arş.Gör. Pınar KÜÇÜK 

 

 

>>>"Moda-Mekan" Workshop 

2015-2016 Güz Yarıyılı 22-25 Ekim 2015 tarihlerinde  "Moda-Mekan" temalı KTÜ İç Mimarlık Bölümü ve Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı Bölümü ortak olarak bir workshop çalışması gerçekleşmiştir.

Yürütücü: Doç.Dr. Filiz TAVŞAN, Öğr.Gör. Nazmiye AYDIN

Yardımcı Yürütücü: Arş.Gör. Zeynep SADIKLAR 

 

 

>>>"Giyilebilir İç Mekan Stilleri" Workshop 

2014-2015 Bahar Yarıyılı 28-31 Mayıs 2015 tarihlerinde "Giyilebilir İç Mekan Stilleri" temalı Antikçağdan günümüz iç mekan stillerinin kıyafet olarak tasarlanmasına yönelik workshop çalışması KTÜ İç Mimarlık Bölümü Bodrum Kat IM1 dersliğinde gerçekleşmiştir.

Yürütücü: Doç.Dr. Filiz TAVŞAN

Yardımcı Yürütücü: Arş.Gör. Elif SÖNMEZ 

 

>>>Tasarım Buluşması '11 - "Kelebek Etkisi" 

Bölüm Başkanımız Yrd.Doç.Dr. Erkan AYDINTAN'nın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik, davetli tasarımcıların, tasarımyaklaşımlarını, deneyimlerini ve ürünlerini, belirlenen konu bağlamında sundukları platformla başladı.KTÜ Mimarlık Fakültesi Erdem Aksoy Labarotuarında gerçekleştirilen platformun ardından KTÜ İç Mimarlık Bölüm Binası'nda hazırlanan atölyede, bölümümüzün 1., 2., 3. ve 4. sınıflarından seçilen öğrencilere yönelik olarak davetli tasarımcıların yürütücülüğünde atölye çalışması gerçekleştirildi.