Meslek Pratiği

Günümüzde gelişen ve değişen teknolojilere, sosyal ve ekonomik yaşama bağlı olarak tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de iç mimarlık uzmanlık eğitimi ayrı bir disiplin olarak bilimsel ve uygulama alanında yerini almıştır. KTÜ İç Mimarlık Bölümü bu anlamda işlevsel, simgesel, tinsel, estetik konforlu iç mekanların yaratılması için nitelikli, uzman, çağın gereksinimlerini iyi bilen, gelişmeleri takip eden, mekan sorunlarına ekonomik ve çağdaş gereksinimler üreten iç mimarlar yetiştirmektedir.

İç Mimar mekan sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendir melerin ötesinde araştıran ve mekan organizasyonuna yeni, çağdaş ve ekonomik çözümler getiren meslek adamıdır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri mekan ve donatı tasarımlarına aktarmaktadır.

İç mimarların hizmet alanları genel anlamda aşağıdaki gibi sıralanabilir.

*Mekan tasarımının ilk aşamasından, etütlerden ve uygulamaların bitimine kadarki süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekan-insan-donatı ilişkisini irdeleyecek mekana özgü biçim, ölçü ve kullanımda donatılar tasarlar.

*Yapımı tamamlanmış veya eski işlevi dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekanlarını insanın yaşam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.

*Tarihi eser olarak saptanmış eski yapıların iç mekanlarını ve bu mekanlarda yer alan öğeleri (mobilya, yapı elamanları, … gibi) saptayarak restorasyonunu yapar.

İç Mimar, mevcut binaların iç mekan yenileme projelerinin tasarım ve uygulama aşamasında veya yeni tasarlanmış her türlü binanın iç mekan düzenlemesinde etkin olarak görev yapmaktadır.