Kulüp Etkinlikleri

>>>2. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu Hazırlığı

KTÜ İç Mimarlık Bölümünin bu yıl ikincisini düzenlediği, 6-7 Aralık 2018'de gerçekleşecek olan ulusal sempozyumda, KTÜ İç Mimarlık Klübü de hazırlıklara yardım etti. Klübün, sempozyum öncesi ve sempozyum sırasında yaptığı katkılardan dolayı klübümüz üyelerine seramoni ile teşekkür belgeleri verilmiştir. Bizlere bu fırsatı sunan değerli İç Mimarlık Bölümü hocalarına tekrar teşekkürlerimizi sunarız.

>>>Afiş Tasarım Workshopu

 

KTÜ İç Mimarlık Bölümü Kültürel Etkinlikler Komisyonu ile İç Mimarlık Kulübü tarafından düzenlenen Afiş Tasarım Workshopu 28-29 Kasım ve 3 Aralık 2018 tarihlerinde KTÜ İç Mimarlık Bölümü Kültürel Etkinlikler Komisyonu yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen workshop üç aşamada gerçekleştirilmiştir,

Workshobun birinci gününe ilk tasarım eskizleriyle gelen katılımcılar,  Kültürel Etkinlikler Komisyonundan oluşan juri tarafından kritikler almıştır. Bu kritikler sonucu geliştirilen tasarımlar, Worksopun devamındaki iki  günde de juri tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerin sonunda sonuç ürünler istenmiştir. 

 Sonuç ürünler 11 Aralık tarihinde KTÜ İç Mimarlık Bölümünde sergilenmiş ve KTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin oylamasına sunulmuştur.


 

Oylama sonucunda ilk beş sırasıyla Betül Bahadır, Sümeyye Karatekin, Feyzanur Varol, Muhammet Ali Akyüz ve Çimensu Altınay seçilmiştir. İlk beşe giren tasarımlar, Kültürel Etkinlikler Komisyonunun daha sonra düzenleyeceği etkinliklerde afiş olarak kullanılacaktır.

Workshop, Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından katılımcılara teşekkür belgeleri verilerek sonlanmıştır.


 Kültürel Etkinlikler Komisyonu Başkanı Öğr.Gör.Dr. Dilara Onur ve tasarımı birinci seçilen Betül Bahadır

>>> 10 Kasım 2018 Atatürk'ü Anma Etkinliği

KTÜ İç Mimarlık Kulübü olarak 10 Kasım'da Atatürk Köşkü ziyaret edilmiştir. Anma etkinliğinde kullanılmak üzere yaka kartları önceden tasarlanmıştır. Etkinlikte katılımcılardan duygu ve düşüncelerini dağıtılan kağıtlara dökmeleri istendi. 'Atatürk burada olsaydı ona ne söylemek isterdin?' sorusu katılımcılara rehber oldu. Anma süresi boyunca duygu ve düşüncelerin yazıldığı kağıtlar bir kutudan toplanarak gün sonunda okunarak paylaşımda bulunuldu.

Bize cumhuriyeti, vatanımızı, insan haklarımızı ve daha çok birçok özgürlüğü verdiği için Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

>>> İç Mimarlık Kulübü KTÜ Kariyer Merkezine Logo Tasarlıyor

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi, öğrencilerine ve mezunlarına kariyer planlaması yapmalarına destek olarak, onları iş hayatına başarılı bir şekilde hazırlamak amacıyla kurulmuş bir birimdir.

KTÜ İç Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen KTÜ Kariyer Merkezi Logo Tasarım Workshopu 04.10.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlk gün çıkan ürünler doğrultusunda bölüm başkanımız Doç. Dr. Erkan Aydıntan ile değerlendirmeler yapılmıştır.

 

Düzenlenen workshop, katılım gösteren öğrencilerin kolektif çalışması halinde yürütülmüştür. Katılımcılar kendi belirledikleri mottolar ve KTÜ Kariyer Merkezinin sunumu sonucunda çıkartılan kavramlar aracılığıyla tasarımlarını yapmışlardır. Tasarımlar katılımcılar arasında tartışılmış, sonuca hep birlikte ulaşmak hedeflenmiştir.

Logo çalışmalarının son halleri KTÜ Kariyer Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mehmet İtik'e sunulmuştur. Değerlendirmeler sonucunda seçilen çalışma Canan Uzun'a aittir.

 

KTÜ Kariyer Merkezi başkanı Doç. Dr. Mehmet İtik ve başkan yardımcısı Doç. Dr. Şebnem Ertaş düzenlemiş oldukları mini bir seramoni ile katılımcılara belgelerini vermişlerdir. Seçilen çalışma ise KTÜ Kariyer Merkezinin logosu olarak kullanılacaktır.

 

>>>İç Mimarlık Kulübü Yapılanıyor '18-19 Dönemi'

30.09.2018 tarihinde Kulüp Yönetim Kurulunun ilk toplantısı gerçekleştirilerek dönemsel planlamalar oluşturulmuştur.

 

Yapılanma sürecinde oluşturulan departmanlar ve görevleri: 

Yönetim Kurulu Başkanı
Nisa Sezgin   

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gülcan İnanlı

Sosyal Sosyal Departmanı
Feyzanur Varol

Görevi, kulubün Sosyal sorumluluk projesi çalışmalarını yürütmektir.

Dijital Departmanı
Rumeysa Uzun

Kulup tarafından düzenlenen etkinliklerin afiş tasarımlarının yapılması ve sosyal medya hesaplarının yönetimi

 

Casa Departmanı
Kadir Mısır

Kulübün yapacağı etkinliklerde kasaya giriş çıkışın sağlanmasından ve bütçe çalışmalarının yürütülmesi

Taslak Departmanı
Gülcan İnanlı

Çıkarılacak yıllık dergiden sorumlu ve dönem içi çalışmaların kayda alınmasını sağlamak

Göçebe Departmanı
Betül Bahadır

Dönemsel olarak yapılacak olan teknik ve sosyal gezilerin düzenlemesi

Kurumsal Departmanı
Mücahit Gül

Yapılacak etkinliklerde ilgili kurumsal görüşmelerin sağlaması


 

 

 

              

                         

             

                            

       

           

 

 

 

 

 

İç Mimarlık Kulübü olarak bütün departmanlar takım halinde çalışmakta ve hepsi birbirinin destek ekibi görevini görmektedir.

Yapılan planlamalar doğrultusunda 2018-19 döneminde öncelikle, bölüm başkanı Doç. Dr. Erkan Aydıntan ve bölüm başkan yardımcıları Doç. Dr. Filiz Tavşan ve Doç. Dr. Tülay Zorlu’ya 08.10.2018 tarihinde kulübün yapılanma süreci ve dönemsel planlamalardan oluşan bir sunum gerçekleştirilmiş ve fikir alışverişlerinde bulunulmuştur. Sonraki aşamada bölüm öğrencileri ile tanışma sunumu gerçekleştirilmiş ve üye kayıtları almıştır. Son olarak ise Trabzon İç Mimarlar Odası Başkanı Muhittin İnce ile bir toplantı yapılarak yeni dönem için planlamalar yapılmıştır.