İş İmkanları

Günümüzde gelişen ve değişen teknolojilere, sosyo-kültürel ve ekonomik yaşama bağlı olarak tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de içmimarlık uzmanlık eğitimi ayrı bir disiplin olarak bilimsel ve uygulama alanında yerini almıştır. KTÜ İç Mimarlık Bölümünde bu anlamda işlevsel, simgesel, tinsel, estetik, konforlu iç mekanların yaratılması için nitelikli, uzman, çağın gereksinimlerini iyi bilen, gelişmeleri takip eden, mekan-insan-donatı sorunlarına ekonomik ve çağdaş çözümler üreten içmimarlar yetiştirilmektedir.

İç mimarlık Bölümü mezunları mesleki anlamda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi kamu sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, banka ve mağaza gibi şube sistemiyle çalışan kurumların merkezlerinde “İçmimar” olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımızın bazıları ise kendi tasarım bürolarını oluşturarak mekan tasarımına katkıda bulunmaktadırlar.