Bst-Lisans Bitirme Tezi İç Kapak Duyuru

Bitirme Tezi İç Kapak Formatı!

 

Bitirme Projeleri tesliminde iç kapak formatı Lisans Bitirme Tezi İç Kapak menüsü altındaki gibi olacaktır. Her öğrenci iç kapaktan en az beş (5) nüsha hazırlayıp bitirme tezi sunumu sırasında ilgili jüri üyelerine imzalatacaktır. İmzalanan iç kapaklar karton cilt teslim aşamasına kadar ilgili tezin danışman öğretim üyesinde kalacaktır. Bitirme projesinin son teslim aşamasında öğrenciler danışman öğretim üyelerinden aldıkları imzalı iç kapakları bitirme tezine ekleyerek karton ciltli tezi hazırlayacaktır.