A - Öngörü ve Özgörev

Bölümün Vizyonu (Öngörüsü)

Harita Mühendisliği Bölümünün Sürekli Geliştirme Komisyonlarında görev alan iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda belirlenen Bölümün Öngörüsü, ulusal ve uluslararası ortamlarda;

  • nitelikli mezunları,
  • araştırma ve yayınları,
  • ülke ve topluma kazandırdıkları

ile öne çıkan, seçkin ve lider bir Bölüm olmaktır. 

Bölümün Misyonu (Özgörevleri):

  • Bölüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine harita mühendisliğinin gerektirdiği eğitim - öğretimi vermek ve onların uluslararası meslektaşları ile eşdeğer niteliklerde mezunlar olarak yetişmesini sağlamak.
  • Nitelikli ve özgün araştırma ve yayınlar yaparak mesleğin ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak.
  • Mesleki konularda uluslararası gelişmeleri izleyerek ülke çıkarları doğrultusunda politikalar geliştirmek.
  • Ülkemiz ve çevremizin meslekle ilgili problemlerine çözümler üretmek.
  • Üniversiteler ve kamu kurumlarınca ihtiyaç duyulan akademik elemanları yetiştirmek.