Ak - Program Döngüsü

Sürekli İyileştirme Süreci, Toplam Kalite Yönetiminin Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem al (PUKÖ) döngüsünü esas almaktadır. Bölümün Temmuz 2016 ÖDR de kullandığı bir program döngüsü bulunmakla birlikte, bazı güncelleme ve eklemeler ile yeni PUKÖ döngüsü tanımlanmış EGK ve BAK toplantılarında görüşülerek ve kabul edilmiştir. Bölüm PUKÖ döngüsü’nde dört adet çevrim (Ç1, Ç2, Ç3, Ç4) bulunmaktadır. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır.

                                          

Dönem İçi Çevrimi (Ç1): Her dönem içinde uygulanan,  Eğitim Planı’nın planlandığı gibi uygulandığını güvence altına almak için gerekli olan çevrimdir. EGK ve KAK tarafından yürütülür. Yöntem olarak “Dönemsel Memnuniyet Anketi”, “Öğrenci buluşmaları sonuçları”, staj dosyası incelemeleri sırasında öğretim üyeleri tarafından derlenen görüşler, Bölüm Web sayfasında yer alan ‘Dilek Şikayet Formu” ile gelen görüş ve öneriler EGK’da analiz edilmesi şeklinde bir yol izlenir. EGK analizi ardından sonuçlar KAK’a sunularak ilave görüşler varsa birlikte değerlendirilerek sonuçlar kesinleştirilir. Ç2 çevrimi aşağıdaki verilere ihtiyaç duyar:

 

  1. Dönemsel memnuniyet anketi
  2. Öğrenci Buluşmaları sonuçları
  3. Dilek ve Şikayet Formu üzerinden toplanan görüşler
  4. Staj dosyası incelemeleri vasıtasıyla derlenen öğretim üyesi görüşleri

 

Mayıs 2019 ayı başında gerçekleştirilen öğrenci buluşmalarından çok önemli görüşler elde edilmiş ve bunlara yönelik iyileştirmelere başlanmıştır.

 

Dönem Sonu Çevrimi (Ç2): Her dönem/yarıyıl sonunda uygulanan,  Program Çıktılarının karşılanma durumunun ölçülmesi çevrimidir. EGK ve KAK tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölüm Program Çıktıları Matrisi (BPÇM) temelinde, iç ve dış paydaşlardan sağlanan 3.2 de açıklanan veriler kullanılarak gerçekleştirilir. (Şekil 4.1) Yöntem olarak “Ders Başarı Durumu”, “Ders Anketi” sonuçlarının bar grafiklerle özetlenerek ders bazında başarı durumları elde edilmesi ve görselleştirilmesinin ardından “Ders Sonu raporları” ile eşleştirilmesi ve daha sonra yeni mezun anketi ve Öğrenci Buluşmaları sonuçları ile birlikte EGK’da analiz edilmesi şeklinde bir yol izlenir. EGK analizi ardından sonuçlar KAK’a sunularak ilave değerlendirmeler varsa birlikte değerlendirilerek sonuçlar kesinleştirilir.

 

Yıl Sonu Çevrimi (Ç3): Her eğitim-öğretim yılı sonunda uygulanan,  Eğitim Amaçlarının karşılanma durumunun ölçülmesi çevrimidir. EGK ve KAK tarafından yürütülür. İşveren anketi ve mezun anketi bu çevrimin ihtiyaç duyduğu verilerdir .  Bu verilerin EGK’da analiz edilmesi KAK’a sunularak ilave görüşler varsa birlikte değerlendirilerek sonuçların kesinleştirilmesi şeklinde bir yol izlenir. Bu çevrimde elde edilen sonuç EA nın karşılanması durumu ise döngü başarı ile tamamlanmış demektir. Döngü sonucu EA karşılanmaması durumu ise o zaman EA güncelleme ihtiyacı olup olmadığına bakılır: Eğer EA günceleme ihtiyacı varsa o zaman Ç4, Yıllar sonu çevrimi devreye girer. EA güncelleme gerekli değilse bu durumda EA ların karşılanmaması PÇ lerin karşılanması ile ilgili alınan önlemlerde bir yetersizlik olduğu anlamına geleceğinden Ç2 çevriminde ek önlemler ile Eğitim Planında güncellemeler ile Sistem işleyişine devam edecektir.  

Bölüm PUKÖ Döngüsü

                  

Yıllar Sonu Çevrimi (Ç4): Bir kaç yıllık aralıklarla veya stratejik bir karar nedeniyle bu süre beklenmeden devreye girebilecek olan çevrimdir. Yukarıda Ç3 çevriminde ifade edildiği üzere EA ların güncellenme ihtiyacı üzerine başlatılan çevrimdir.   EGK ve KAK tarafından karara bağlanır.  İşveren Anketi, Mezun Anketi, Yeni Mezun Anket ve Ç2 çevrimi dönemsel değerlendirme sonuçları, söz konusu karar için gerekli verileri oluşturur.  Bu çevrimde eğer EA güncellemesine ihtiyaç olduğuna karar verilirse, iç ve dış paydaşların katılımı ile bir Sürekli İyileştirme Çalıştayı (SİÇ) düzenlenir. SİÇ sonuçları üzerinden yapılacak analizler ile Bölüm EA lar yeniden belirlenir. EA ve MÜDEK PÇ ler dikkate alınarak ta yeni Bölüm PÇ ler tanımlanır ve Sistem işleyişine devam eder.