Ak - Bölüm Danışma Kurulu

Üye

Firma / Kurum

Sektör

Orhan Kasap

Gözlem AŞ Özel

Ayhan Mesci

Mescioğlu

Özel

Sinan Altunışık

Birlik Harita

Özel

Ali Fahri Özten

Sebat Proje Müh. Müş.

Özel

Ali İpek

TANAP- HKMO Gn. Bşk.

Özel

İsmail Sağlam

SHKM- LİHKAB

Özel

Yusuf Şentürk

SHKM

Özel

Zuhal Kandemir Akyüzlü

SHKM

Özel

Ertuğrul Candaş

Ankara BB

Kamu

Adem Abdioğlu

TKGM- HKMO Trbz. Şb. Bşk.

Kamu

Hasan Zengin

Seyhan Belediyesi

Kamu

Özer İskender

Ortahisar Belediyesi

Kamu

Vehbi Serdar Arz

TKGM Trabzon

Kamu

Abdullah Ergin

KGM-Trabzon Etüd Proje Md.

Kamu

Necati Şahin

Trabzon BB

Kamu