Doktora Tezler

 

Türkiye İçin Veri Değişim Modelinin Geliştirilmesi,

2009, Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Doğalgaz İletim Hatlarının Belirlenmesi İçin CBS İle Raster Tabanlı Bir Dinamik Modelin Geliştirilmesi,

2009, Volkan YILDIRIM

Karadeniz Oşinografisinin Yerinde Ölçüm ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Araştırılması,

2007, Abdulaziz GÜNEROĞLU

Konumsal KBS Geçişte Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma İhtiyaçlarının Araştırılması,

2007, Kemal ÇELİK  

Yerel Yönetimler İçin Konumsal Tabanlı İşlevlere Yönelik Devingen Yap.Prototip KBS Yaz. Geliştirilmesi,

2006, Abdurrahman GEYMEN 

Tapu Ve Kadastro Verilerine Yönelik Zamansal Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı,

2005, Mehmet ALKAN

Kentsel Gelişim Alanlarının Sapt. Ve Planlanlanmasında CBS ve Ekoloji-Ekonomi Duyarlı Plan. Modeli,

2000, Cenap SANCAR

Sayısal Arazi Modeli Üzerinde Bir İnceleme,

1998, Osman ALP