Tübitak 1601 Programı

 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan bu çağrı ile üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi amacıyla; üniversitelerin, öğrencilerine ve öğretim elemanlarına yönelik girişimcilik sertifika programları başlatması ve yürütmesi hedeflenmektedir.

2014 yılında ilk başvurularını alan ve 14 üniversitenin desteklendiği Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve Yürütülmesi Çağrısı, bu yıl 17 Şubat - 10 Nisan 2015 tarihleri arasında açılmış ve alanında uzman kişilerce oluşturulan panellerde gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde 35 üniversite desteklenmeye hak kazanmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi’de  desteklenen üniversiteler arasındadır.

Ayrıntılı bilgi için : http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1601_gser_cagri_duyurusu2_160215_final.pdf