Projenin Amaçları

Girişimciliğin en önemli aktörleri olan genç nüfusu temsil eden bölgenin en köklü üniversitesi KTÜ‟nün de yüksek eğitim sürecinde “girişimci ve yenilikçi” yaklaşımlara yer vermesi büyük önem arz etmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde bu destek programı, Karadeniz Teknik Üniversitesi‟nde girişimcilik ve yenilik algısının yerleşmesi açısından önemli bir adım olacaktır. Ayrıca üniversitedeki genç insan kaynağının potansiyellerinin farkına varmaları, edindikleri teorik bilgileri kendi becerileri ile birleĢtirebilmeleri ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilmeleri için önemli bir alt yapı sağlayacaktır. Dolayısıyla bu projenin ana amacı KTÜ’nün hem kurumsal yapısında hem de öğretim elemanı ve öğrencilerin eğitim sürecinde girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleştirilmesi ile üniversite ile iş dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve böylece bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmaktır. Bu anlamda hazırlanan bu proje 4 önemli temel üzerine oturtulmuştur;

 

a- Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları üzerinde “Girişimcilik ve Yenilikçilik” algısının geliştirilmesi,

 

b- Üniversite öğretim elemanlarının “Girişimcilik ve Yenilikçilik” konularındaki farkındalıklarının artırılması neticesinde öğrencilere rehberlik yapabilme potansiyellerinin de gelişmesi,

 

c- KTÜ’nün yüksek öğretim altyapısının gelişimine katkıda bulunarak, “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite” tanımına uygun olarak eğitim sistemlerinin geliştirilmesi ve projenin tamamlanmasının ardından da altyapısı oluşturulmuş, kendi ayakları üzerinde devam edebilen sürdürülebilir bir sistemin yerleştirilmesi,

 

d- Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde bölgedeki kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmaların arttırılarak, üniversitede bulunan genç insan kaynağının bölgesel ve ulusal ekonomiye katılımının ve katkısının arttırılması.