Proje Hedefleri

  • 630 öğrenci ve 45 öğretim elemanına KTÜ Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kampüsü’nde  eğitimler verilecektir.

  • Eğitime katılan girişimci adaylarının yaklaşık %85'inin (574 katılımcı) başarılı olarak “Girişimcilik Sertifikası” almaya hak kazanması öngörülmektedir.

  • Bu sertifikaya sahip girişimci adaylarının en az % 10’ unun uygulanabilir ve özgün iş fikirlerini hayata geçirebilecek alt yapıyı tamamlayarak iş planını oluşturması beklenmektedir.

  • Eğitim sürecinde 1. aşamayı tamamlayan başarılı girişimci adaylarının en az %1‟inin 10 yıl içinde farklı destek programlarından yararlanarak iş fikrini hayata geçirmesi beklenmektedir.

  • 2. aşamayı tamamlayan iş planlarını/projelerini hazırlayan başarılı girişimci adaylarının, en az % 5’inin 5 yıl içinde farklı destek programlarından yararlanarak iş fikrini hayat hayata geçirmesi beklenmektedir.

  • 3. aşamayı tamamlayan başarılı girişimci adaylarının en az % 20‟sinin projenin sonuna kadar, diğer % 40‟ıının ise 5 yıl içinde iş fikrini hayat hayata geçirmesi beklenmektedir

  • Üniversitemizin, Bilim ve Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan “GiriĢimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”'nde 2023‟e kadar ilk 20 üniversite içine girmesi beklenmektedir.

  • Üniversitemizin projenin tamamlanmasının ardından da  Girişimcilik Eğitim Programı sürekliliğinin sağlanması için sürdürülebilir bir sistem kurularak Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi‟nin faaliyete geçirilmesi beklenmektedir.