Organizasyon Şeması

Genel Sekreter
 
 
Genel Sekreter
Yardımcısı
Genel Sekreter
Yardımcısı
Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı
Hukuk
Müşavirliği
İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı
BAP Koordinasyon
Birimi
Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
Sivil Savunma
Uzmanlığı
Personel
Daire Başkanlığı
İş Yeri Sağlık ve
Güvenlik Birimi
Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Basımevi Müdürlüğü
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
Bilgi Edinme
Birimi
Sıfır Atık
Yönetimi Birimi
Mali İşlemler
Destek Birimi