Ders Adı:Kırsal Dönüşüm Dinamikleri
Ders Kodu:SEHL 7370
Ders İçeriği (Türkçe):Kırsal yerleşimlerde değişimin ne yönde olduğunu sorgulamak ve değişimin nasıl yönlendirilebileceğini yerel kalkınma, planlama ve tasarım ekseninde tartışmak. Kırsal alanların sahip olduğu sosyo-kültürel, demografik, ekonomik, ekolojik ve mekânsal çeşitliliğin sürdürülebilir kalkınma potansiyeli çerçevesinde değerlendirilebilmesini sağlamak
Ders İçeriği (İngilizce):To ask in which way the change is in rural settlements and to discuss how change can be directed in the context of local development, planning and design. Assesing the socia-cultural, demographical, economic, ecologic and spatial diversity of rural areas considered with in the framework of sustainable development potential
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3