Ders Adı:Kamusal Mekan ve Toplumsal Cinsiyet
Ders Kodu:SEHL 7350
Ders İçeriği (Türkçe):Toplumsal cinsiyet kavramı çerçevesinde farklı kullanıcı gruplarının (yaşlılar, engelliler, çocuklar, vb.) durumu ve kent planlama ve tasarım süreçlerindeki yeri. Farklı ölçeklerde kamusal mekanların toplumsal cinsiyet bağlamında irdelenmesi. Toplumsal Cinsiyete Sistematik Yaklaşım Politikalarının kamusal mekana etkileri. Avrupa Kentsel Şartı ve kentsel donatıların toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirilmesi.
Ders İçeriği (İngilizce):The status of different groups (elderly, disable people, child, etc.) within the context of gender and their position in urban planning and desing prosses. Studying public places within the gender context in various scales. Affects of Gender Mainstreaming policy on public place. Evaluating European Urban charter and urban facilities according to gender.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3