Ders Adı:Mekansal Planlama ve Karar Destek Sistemleri
Ders Kodu:SEHL 7340
Ders İçeriği (Türkçe):Çok Kriterli Karar Destek Sistemlerini, yöneylem araştırma tekniklerini ve coğrafi bilgi sistemlerini birbirine entegre ederek model geliştirme. Geliştirilen bu modelleri analitik ve ampirik bir yaklaşımla mekânsal planlama problemlerinin çözümünde kullanma.
Ders İçeriği (İngilizce):To develop models integrating with Multi-criteria decision making, operations research technics and geographical information systems. Using these models analytically and empirically for solving spatial planning.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3