Ders Adı:Kent Merkezleri ve Değişim Eğilimleri
Ders Kodu:SEHL 7310
Ders İçeriği (Türkçe):Küreselleşme eğilimlerinin ve bu sürecin kent merkezlerinin değişim ve dönüşümün üzerindeki etkisinin irdelenmesi, merkez-alt merkez oluşumları ve ticari ve hizmet faaliyetlerinin mekansal yerseçimi tercihlerinin tartışılması.
Ders İçeriği (İngilizce):Examination of the globalization trends and its effect on the change and transformation of the urban centers of this process. Discussing the central and sub-center formations, and spatial preferences of trade and service activities.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3