Ders Adı:Kullanıcı Odaklı Tasarım ve Planlama
Ders Kodu:SEHL 7291
Ders İçeriği (Türkçe):Tasarım araştırma problemlerini ve sorularını tanımlamak; sosyo-kültürel özelliklerin tasarım sürecindeki önemi; planlama/tasarım eyleminin aktörlerinin belirlenmesi; katılımcı modeller; katılımcı tasarım/planlama uygulama deneyimlerinin tartışılması
Ders İçeriği (İngilizce):To identify design problems and research questions; The importance of socio-cultural characteristics of the designprocess; planning / design action of the determination of the actors; participatory models; The participants discussed the design / planning application experience.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3