Ders Adı:Kentsel Tasarım Kuram ve Yaklaşımları
Ders Kodu:SEHL 5032
Ders İçeriği (Türkçe):Son yüzyılda kentsel tasarımın felsefi, ideolojik temelleri, paradigmaları ve bunların kent formuna ve yapılı çevreye yansımaları/tasarım yaklaşımları ve modelleri; Kentsel tasarım projeleri özel örneklerinin irdelenmesi.
Ders İçeriği (İngilizce):Philosophical bases, ideologies and paradigms of urban design in the last century and their reflection on the urban form and built environment/models and methods of design; Case studies on specific urban design projects.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3