Ünvanı, Adı ve Soyadı
Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN
Anabilim Dalı Şehir ve Bölge Planlama
Bilim Dalı Şehir Planlama
Uzmanlık Alanları 1. Kentsel Koruma-Yenileme
  2. Kentsel Dönüşüm
3. CBS
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke KTÜ- Türkiye
Telefon 04623774072
E-Posta sanem@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://aves.ktu.edu.tr/sanem
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Beyhan Kars, F., Özgen, S., Sağsöz, A., Çolak, A., Midilli, R., Elmalı, D., Kahya, N., Özen S. L., Sinan, P. E., Tutkun, M., The Metamorphosis of a Historical City: From The Byzantine City Argyropolis to The Ottoman Neighborhood Süleymaniye, Building and Environment, 43 (2008), 928-949.
  2. Sancar, C., Özen Turan, S., Kadıoğulları, A.İ., Land Use-Cover Change Processes in Urban Fringe Areas: Trabzon Case Study, Turkey, Scientific Research and Essay, Vol. 4 (12) (2009), 1454-1462.
  3. Özen Turan, S., Kadıoğulları, A. İ., Günlü, A., Spatial and Temporal Dynamics of Land Use Pattern Response to Urbanization in Kastamonu, African Journal of Biotechnology, Vol. 9 (5) (2010), 640-647.
  4. Özen, S.L., Aydemir, Ş., “Integrated Conservation Approach: Trabzon City Case”, IFoU 2006 Beijing International Conference – Modernization and Regionalism – Re-inventing the Urban Identity, 18-20 October 2006, Beijing.
  5. Özen S.L., Kadıoğulları A.İ., “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının CBS Yardımıyla Saptama – Belgeleme Çalışmaları İçin Model Önerisi”, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13-16 Eylül 2006, İstanbul.