Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
Anabilim Dalı Şehir ve Bölge Planlama
Bilim Dalı Bölge Planlama
Uzmanlık Alanları 1. Kent Planlama
  2. Kent Sosyolojisi
3. Kentlilik Bilinci
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2005
Telefon (462) 3774060
E-Posta dsen@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi https://avesis.ktu.edu.tr/dsen
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Yok
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7291 Kullanıcı Odaklı Tasarım ve Planlama
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7291 Kullanıcı Odaklı Tasarım ve Planlama
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Beyazlı, D. Ş., Methodological Approach to Sense of Being Urbane and Quality Environment, XXII World Congress of Architecture,UİA2005- İstanbul(poster bildiri)
  2. Beyazlı, D.Ş., Aydemir, Ş., Landfilling of Waste: Trabzon City Case, 3rd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, 10-11 June 2005, İstanbul
  3. Beyazlı, D. Ş., Mimarlık ve Planlamanın Kesişen Denetimi:nÇevresel ve Mimari Çevresel Etki Değerlendirilmesi, 17. Uluslar arası Yapı Yaşam Kongresi, 19-21 Mayıs 2005, Bursa
  4. Şen, D., Aydemir, Ş., How Development Plan Alterations can Guarantee the Liveability in Cities: The Case Of Trabzon, Livenarch 2001, Livable Environment and Architecture International Congress, Trabzon/Turkey, 2000
  5. Beyazlı, D.Ş., İmar Uygulama Sürecinde Plan Değişikliklerinin Trabzon Kenti Özelinde Değerlendirilmesi ve Kente Getirdiği Ek Yükler, Planlama Dergisi, Şehir Plancıları Odası Yayını,2003/2, s:61-70