Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
Telefon :(462) 3774060
E-mail :dsen@ktu.edu.tr
Web :https://avesis.ktu.edu.tr/dsen
Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 61080 Ortahisar/TRABZON
Telefon :0 462 377 40 75
Faks :dsen@ktu.edu.tr
Web :https://www.ktu.edu.tr/sehircilik
Bölüm Hakkında :
Şehir ve Bölge Planlama yüksek lisans programına Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1996 tarihinde eğitime başlamıştır. Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı yüksek lisans programının temel ilkeleri: şehir ve bölge planlama alanında teorik ve pratik olarak farklı ölçeklerdeki sorunlara (bölgesel, kentsel, çevresel vs) çözüm üretebilen ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, tez hazırlama ve sunma becerisine sahip mezunların yetiştirilmesidir. Şehir ve Bölge Planlama Doktora programı 2017 yılından itibaren enstitü bünyesinde yürütülmektedir. Şehir ve Bölge Planlama anabilim dalı doktora programında kent planlama, kentsel tasarım, kentsel politika planlaması, bölge planlama, coğrafi bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli tasarım, kentleşme tarihi, kentsel sosyoloji, altyapı planlaması, tarihi ve doğal çevre koruma politikaları, imar hukuku, vb. alanları kuramsal ve uygulama alanında bütünleştiren ve disiplinler arası ilişkileri kurabilen akademisyen / uzmanların yetiştirilmesi amacıyla bir müfredat yürütülmektedir. Bu amaca bağlı olarak, planlama alanında teori ve pratikte farklı ölçeklerdeki sorunlara çözüm üretme konusunda derinliğine bilgi edinme yetisi olan, çeşitli problemleri mesleki araştırma ve yaklaşımlarla çözebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma yapma beceresi olan, mekan-insan-çevre-kültür sorunlarına çözümler üreten ve bilgisini bir tez formatında hazırlama ve sunma yetisine sahip mezunların yetiştirilmesi şehir ve bölge planlama anabilim dalının doktora programının temel ilkelerini oluşturmaktadır.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. Cenap SANCAR Bölge Planlama csancar@ktu.edu.tr (462) 3772697
Prof. Dr. Dilek BEYAZLI Bölge Planlama dsen@ktu.edu.tr (462) 3774060
Prof. Dr. Yelda AYDIN TÜRK Şehir Planlama aydinturkyelda@gmail.com 04623774084
Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN Şehir Planlama aygun@ktu.edu.tr 04623774071
Doç. Dr. Ersin TÜRK Bölge Planlama ersinturk@ktu.edu.tr (462) 3774068
Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN Şehir Planlama sanem@ktu.edu.tr 04623774072
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN Şehir Planlama erkangokhan@gmail.com 0 (462) 377 40 68
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL ARIOĞLU Bölge Planlama seydabulbul@ktu.edu.tr 0 462 377 4071
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM Şehir Planlama zeynepyilmaz@ktu.edu.tr 462 377 40 84
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
SEH 1000 Tez İzleme 0-0-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 5010 Seminer 0-2-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 5011 Planlama Kuramları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 5013 Şehir ve Bölge Planlamada Araştırma Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 5023 Kentsel Koruma Kuramı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 5030 Kasaba ve Köy Planlama 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 5031 Ekoloji ve Planlama 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL ARIOĞLU
SEHL 5032 Kentsel Tasarım Kuram ve Yaklaşımları 3-0-0-3 Prof. Dr. Yelda AYDIN TÜRK
SEH 5060 İmar Hukuku 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 6000 Doktora Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 6010 Seminer 0-2-0-1 İlgili Öğretim Üyesi
SEHL 7250 Planlamada Kırsal Alan gelişmesi 3-0-0-3 Prof. Dr. Cenap SANCAR
SEHL 7251 Kentsel Ulaşım Politika ve Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7253 Bölge Planlama ve Bütünleşik Havza Yönetimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 7290 Stratejik Mekânsal Planlama 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7291 Kullanıcı Odaklı Tasarım ve Planlama 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 7293 Kırsal Yerleşmelerde Tasarım ve Planlama Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 7294 Eylem Planlama 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7310 Kent Merkezleri ve Değişim Eğilimleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7311 Engellilere Yönelik Kentsel Tasarım ve Planlama 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7312 Kentsel Projeler ve Kentsel Tasarım 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7320 Kentsel Korumanın Ekonomisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7321 Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7322 Tarihi Çevrelerin Değerlendirilmesi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7330 Quantitative Techniques in Spatial Decision Making 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7331 Güvenli Mekânlar ve Planlama 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7332 Mekanbilim Yazımında Sözdizim ve Semantik 3-0-0-3 Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN
SEHL 7333 Spatial Statistics 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7340 Mekansal Planlama ve Karar Destek Sistemleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Ersin TÜRK
SEHL 7350 Kamusal Mekan ve Toplumsal Cinsiyet 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7351 Kent Kimliği ve Mekan 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM
SEHL 7352 Herkes için Planlama ve Tasarım 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7360 Phronesis in Planning 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7361 Planning Fails 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN
SEHL 7370 Kırsal Dönüşüm Dinamikleri 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL ARIOĞLU
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
SEHL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Cenap SANCAR 11 Nolu Oda 8-9 - - - 8-10
SEHL5000 Yüksek Lisans Tezi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN 8 Nolu Oda 13-14 - - - -
SEHL5000 Yüksek Lisans Tezi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM 4 Nolu Oda 8-10 - - - -
SEHL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Dilek BEYAZLI 1 Nolu Oda - - - - 8-10
SEHL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN 6 Nolu Oda - - - 9-10 -
SEHL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN 7 Nolu Oda 15-16 - - - -
SEHL5000 Yüksek Lisans Tezi Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL ARIOĞLU 7 Nolu Oda - - - 10-11 -
SEHL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Ersin TÜRK 8 Nolu Oda 15-18 13-14 - - 8-9
SEHL5010 Seminer Prof. Dr. Cenap SANCAR 11 Nolu Oda - - - - 8-10
SEHL5010 Seminer Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM 4 Nolu Oda - 13-15 - - -
SEHL5010 Seminer Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN 8 Nolu Oda - 15-17 - - -
SEHL5031 Ekoloji ve Planlama Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL ARIOĞLU UZEM - - - - 9-12
SEHL5032 Kentsel Tasarım Kuram ve Yaklaşımları Prof. Dr. Yelda AYDIN TÜRK Seminer Salonu - - - - 14-17
SEHL6000 Doktora Tezi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN 3 Nolu Oda - - - - 8-9
SEHL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Dilek BEYAZLI 1 Nolu Oda - 11-12 - - -
SEHL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Cenap SANCAR 11 Nolu Oda - 15-17 - - -
SEHL6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN 7 Nolu Oda - 9-10 - - -
SEHL6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Ersin TÜRK 7 Nolu Oda 13-14 - - - -
SEHL6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN 6 Nolu Oda 13-14 - - - -
SEHL7250 Planlamada Kırsal Alan gelişmesi Prof. Dr. Cenap SANCAR UZEM 13-16 - - - -
SEHL7332 Mekanbilim Yazımında Sözdizim ve Semantik Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN Seminer Salonu 9-12 - - - -
SEHL7340 Mekansal Planlama ve Karar Destek Sistemleri Doç. Dr. Ersin TÜRK Seminer Salonu - 14-17 - - -
SEHL7351 Kent Kimliği ve Mekan Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM Seminer Salonu - - - 14-17 -
SEHL7361 Planning Fails Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN Seminer Salonu - - - 9-12 -
SEHL7370 Kırsal Dönüşüm Dinamikleri Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL ARIOĞLU Seminer Salonu - 9-12 - - -
SEHL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Dilek BEYAZLI 1 Nolu Oda - - - 13-17 -
SEHL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM 4 Nolu Oda - - - 8-12 -
SEHL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Cenap SANCAR 11 Nolu Oda 8-12 - - - -
SEHL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN 7 Nolu Oda - - - 13-17 -
SEHL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL ARIOĞLU 7 Nolu Oda - - - - 13-17
SEHL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN Seminer Salonu 13-17 - - - -
SEHL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL ARIOĞLU 7 Nolu Oda - 13-17 - - -
SEHL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Doç. Dr. Ersin TÜRK 8 Nolu Oda 8-12 - - - -
SEHL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM 4 Nolu Oda 13-17 - - - -
SEHL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN 3 Nolu Oda - - - 13-17 -
SEHL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN 7 Nolu Oda 8-12 - - - -
SEHL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Cenap SANCAR 11 Nolu Oda - - - 8-12 -
SEHL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Dilek BEYAZLI 1 Nolu Oda 13-17 - - - -
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Final Sınavı Saat Bütünleme Sınavı Saat
5031 Ekoloji ve Planlama Dr. Öğr. ÜyesiŞeyda BÜLBÜL ARIOĞLU Seminer Salonu 22/04/2022 22/05/2022 10:00 10/06/2022 10:00 01/07/2022 10:00
5032 Kentsel Tasarım Kuram ve Yaklaşımları Prof. Dr.Yelda AYDIN TÜRK Seminer Salonu 22/04/2022 22/05/2022 14:00 10/06/2022 14:00 01/07/2022 14:00
7250 Planlamada Kırsal Alan gelişmesi Prof. Dr.Cenap SANCAR Seminer Salonu 18/04/2022 18/05/2022 14:00 13/06/2022 14:00 27/06/2022 14:00
7332 Mekanbilim Yazımında Sözdizim ve Semantik Doç. Dr.Aygün ERDOĞAN Seminer Salonu 18/04/2022 18/05/2022 09:00 13/06/2022 09:00 27/06/2022 09:00
7340 Mekansal Planlama ve Karar Destek Sistemleri Doç. Dr.Ersin TÜRK Seminer Salonu 19/04/2022 19/05/2022 14:00 14/06/2022 14:00 28/06/2022 14:00
7351 Kent Kimliği ve Mekan Dr. Öğr. ÜyesiZeynep YILMAZ BAYRAM Seminer Salonu 21/04/2022 21/05/2022 14:00 09/06/2022 14:00 30/06/2022 14:00
7361 Planning Fails Dr. Öğr. ÜyesiGökhan Hüseyin ERKAN Seminer Salonu 21/04/2022 21/05/2022 09:00 09/06/2022 09:00 30/06/2022 09:00
7370 Kırsal Dönüşüm Dinamikleri Dr. Öğr. ÜyesiŞeyda BÜLBÜL ARIOĞLU Seminer Salonu 19/04/2022 19/05/2022 09:00 14/06/2022 09:00 28/06/2022 09:00
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
Ebru Turan Prof. Dr. Cenap SANCAR İklim Değişikliğine Uyum ve Kent-Kır İlişkisi Bölüm Seminer Salonu 03/06/2022 10:00
Elif Can Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin Erkan Kentsel Ölçekte Açık Kamusal Mekânların Algılanabilirliğinin Kuramsal Yaklaşımlar Çerçevesinde İncelenmesi Bölüm Seminer Salonu 02/06/2022 13:00
Mustafa Erdoğan Prof. Dr. Cenap SANCAR 6360 Sayılı Yasa ile Oluşan Yeni Büyükşehir Yasasında Kırsal Alanların Hizmet Ve Yapılaşma Değişimi Bağlamında İncelenmesi: Trabzon Örneği Bölüm Seminer Salonu 02/06/2022 10:00
Nevra Polat Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yılmaz Bayram Pndemi ve Konut Alanları Bölüm Seminer Salonu 30/05/2022 14:00
Rümeysa İmal Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin Erkan Planlamada yaya ve yaya yollarının sorgulanması Bölüm Seminer Salonu 02/06/2022 15:00
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Murat Çağatay NAYIR TRABZON KENTİNİN YEŞİL ALANLARININ YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Şinasi AYDEMİR
Sanem Özen KORUMA YAKLAŞIMLARINA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI OLARAK "BÜTÜNLEŞİK KORUMA" - TRABZON ÖRNEĞİ Prof. Dr. Şinasi Aydemir
Sanem Lerzan ÖZEN “Integrated Conservation “ Approach – Trabzon Case Study Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
P. Ebru SİNAN Social Area Analysis - Trabzon Case Study Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
P. Ebru SİNAN Kentsel Sosyal Alan Analizi: Trabzon Örneği Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Murat Çağatay NAYIR The Evaulation Of The Green Fields Sufficiency: In Trabzon Case Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Umut MÜFTÜOĞLU TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN BEDENSEL ENGELLİLERİN KENTSEL MEKANLARI KULLANIM OLANAKLARININ TRABZON KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Zeynep YILMAZ KAMUSAL MEKANLARIN GENDER SİSTEMATİK YAKLAŞIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Umut MÜFTÜOĞLU “THE RESEARCH ABOUT THE OPPURTUNITIES OF PHYSICALLY DISABLED PEOPLE USING WHEELCHAIR FOR PROFIT FROM URBAN AREAS ON THE EXAMPLE OF TRABZON CITY CENTER” Asst. Prof. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Zeynep YILMAZ AN EVALUATION OF PUBLIC SPACES: FROM GENDER MAINSTREAMING PERSPECTIVE Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Salim Gökhan BOZALİOĞLU KENT İÇİ ULAŞIM OLANAKLARI AÇISINDAN YOL GÜZERGAHI İNCELEMESİ: GİRESUN 16 NOLU S.S. TAŞIYICILAR KOOP. (MAVİ BAŞ) DOLMUŞ HATTI ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Salim Gökhan BOZALİOĞLU A STUDY OF ROAD ROUTES IN TERMS OF CITY CENTER TRANSPORTATION METHODS: GIRESUN NO: 16 TRANSPORTERS COOPERATIVE BUS LINE (BLUE PLATE) EXAMPLE Asst. Prof. Dr. Ahmet Melih Öksüz
Zeynep NİYAZOĞLU The Issue of Vested Rights in Development Law Asst. Prof. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Zeynep NİYAZOĞLU İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar Sorunu Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Şeyda BÜLBÜL Zağnos Vadisinde Kentsel Dönüşüm Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Şeyda BÜLBÜL Urban Regeneration in the Zağnos Valley Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Mesut YEŞİLTEPE The Effects of Trade Function on Urban Form and Structure: Case Study of Trabzon Sample Asst. Prof. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Mesut YEŞİLTEPE Ticaretin Kent Formu ve Yapısına Etkilerinin Trabzon Örneği Üzerinde İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Gizem ERDOĞAN Kamusal Mekanda Sokak Sanatı: Grafiti, İstanbul,Beyoğlu,Yüksek Kaldırım Sokak İncelemesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Gizem ERDOĞAN Street Art in Public Space: Graffiti, İstanbul, Beyoğlu, Yüksek Kaldırım Axe Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Sinem KAMİLOĞLU Kırsal Alanda Kamu Hizmeti (Eğitim ve Sağlık) Yer Seçimi Ölçütleri Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Sinem KAMİLOĞLU Public Service (Education and Health) in Rural Area and Criteria of Choosing Place Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Arzu ÇİFCİ Kırsal Yerleşim Düzenini Etkileyen Faktörler: Trabzon İli Örneği Yrd. Doç. Dr. Yelda AYDIN TÜRK
Arzu ÇİFCİ Elements Effecting The Rural Settlement Texture: Reference Province Trabzon Yrd. Doç. Dr. Yelda AYDIN TÜRK
Berna Sezen ÖZEN BÜTÜNCÜL HAVZA PLANLAMASI NDA DELPHI YÖNTEMİ:DEĞİRMENDERE ALT HAVZASI Doç. Dr. Cenap SANCAR
Berna Sezen ÖZEN DELPHI TECHNIQUE IN RIVER BASIN PLANNING:DEĞİRMENDERE SUB-BASIN Assoc. Prof. Cenap SANCAR
Ahmet Kutay YILDIRIM Toki Etkisinde Kentsel Gelişme: 2004-2010 Ankara Güneybatı Metropoliten Plan Bölgesi Örneği Yrd. Doç. Dr. Dilek BEYAZLI
Ahmet Kutay YILDIRIM Urban Development Under The Impact of Mass Housing Administration (Mha): Case of Ankara Southwest Metropolitan Area Planning Zone Between 2004 and 2010 Asst. Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
Esra Çebi Trabzon Kenti 2002 Yılı Revizyon İmar Planı Sonrası İdari Yargıya Konu Olan İmar Uyuşmazlıkları Doç.Dr. Dilek Beyazlı
Seda ÖZLÜ Kırsal Yerleşme Eylem Planı Yaratım Süreci: Trabzon/Salacık Köyü Deneyimi Doç.Dr. Dilek Beyazlı
OYA DEMİR SANCAR Yerleşime uygunluk değerlerindeki değişikliklerin (jeo-tadilat) imar planı üzerinde yarattığı baskılar: Trabzon kenti örneği DOÇ. DR. DİLEK BEYAZLI
Beydullah Sulak DOĞU KARADENİZ KIRSALINDA İKİNCİL KONUT EĞİLİMİNİN NEDENSEL ÇÖZÜMLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ YRD. DOÇ DR ERSİN TÜRK
Esra Çebi AFTER THE 2002 MASTER PLAN REVISION TRABZON CITY SUBJECT TO ADMINISTRATIVE JUSTICE IN CONFLICT RECONSTRUCTION Assoc. Prof. Dilek BEYAZLI
Seda Özlü Rural Settlement Actıon Plan Creatıon Process: The Experıence of Trabzon/Salacık Village Assoc. Prof. Dilek BEYAZLI
OYA DEMİR SANCAR The pressure of the revision in the value of conformity to accommodation (geo-repairs) on zoning plans:Trabzon city case study Assoc. Prof. Dilek BEYAZLI
Beydullah Sulak CAUSAL ANALYSIS OF SECONDARY HOUSING TENDENCY IN RURAL EASTERN BLACK SEA REGION: TRABZON CASE Asst. Prof. Dr. Ersin Türk
Duygu SAĞLAM BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE İMAR YETKİLERİNİN PAYLAŞIMI: TRABZON/VAKFIKEBİR İLÇE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Prof.Dr. Dilek BEYAZLI
Duygu SAĞLAM SHARING OF ZONING AUTHORITIES IN METROPOLITAN CITIES: TRABZON/VAKFIKEBİR DISTRICT MUNICIPALITY EXAMPLE Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Seda ÖZLÜ KENT İÇİ İKAMETGÂH HAREKETLİLİĞİ DİNAMİKLERİNIN BELİRLENMESİ: BİR MODEL ÖNERİSİ Prof.Dr.Dilek BEYAZLI
Seda ÖZLÜ DETERMINATION OF INTRA URBAN MOBILITY DYNAMICS: A MODEL PROPOSAL Prof. Dr. Dilek BEYAZLI