Ünvanı, Adı ve Soyadı
Doç. Dr. Zafer YÜCESAN
Anabilim Dalı Orman Mühendisliği
Bilim Dalı Silvikültür
Uzmanlık Alanları 1. Silvikültür
  2. Ağaçlandırma
3. Tohum Teknolojisi ve Fidanlık Tekniği
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi
Telefon 04623773527
E-Posta yucesan@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri a
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7401 Yüksek Dağ Ormanlarında Meşcere Dinamikleri
2. 7402 Korunan Orman Alanlarında Silvikültürel İşlemler
3. 8400 Yüksek Dağ Ormanlarının Fonksiyonel Yapıları
4. 8401 Yüksek Dağ Ormanlarında Doğal Gençleşme ve Gençleştirme
5. 8402 Ağaç Kollektifi Ağaçlardırmalarında Bakım
6. 8403 Kayın Ormanlarında Sıklık Bakımı Esasları
7. 8404 Sarıçam Ormanlarının Meşcere Yapıları
8. 8405 Karaçam Ormanlarının Meşcere Yapıları
9. 9400 İlk Aralama ve Artım-Büyüme İlişkisi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7401 Yüksek Dağ Ormanlarında Meşcere Dinamikleri
2. 7402 Korunan Orman Alanlarında Silvikültürel İşlemler
3. 9400 İlk Aralama ve Artım-Büyüme İlişkisi
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. a
  2.
  3.
  4.
  5.