Ünvanı, Adı ve Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AYAZ
Anabilim Dalı Orman Mühendisliği
Bilim Dalı Kamu Hukuku (Hukuk Fak.)
Uzmanlık Alanları 1. Orman Mülkiyeti ve Kadastrosu
  2. Orman Suçları
3. Ormancılık Politikası
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 377 28 14
E-Posta hayaz@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/1962/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Yok
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7360 Orman Suçları
2. 7363 Orman Davalarında Bilirkişilik
3. 8360 Devlet Ormanlarından Üretimde Tarihsel ve Yasal Süreç
4. 8361 Orman İşçiliği ve Sosyal güvenlik
5. 8362 Doğal Kaynak Mevzuatı
6. 8363 Orman Teşkilatı Personelinin Memnuniyet ve Verimliliği
7. 8364 Orman Köylerinde Sivil Toplum Örgütleri
8. 9360 Orman Niteliğini Belirlemede Yararlanılan Bilgi ve Belgeler
9. 9361 Orman Köylülerinin Yasal Sorumluluk ve Ayrıcalıkları
10. 9362 Kırsal Nüfus Hareketlerinin Orman Kaynakları Üzerine Etkileri
11. 9363 Orman Köylerinden Dışa Göçün Neden ve Sonuçları
12. 9364 Orman Köylerinde Hayat Standardı ve Geçinme Olanakları
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Türker, M.F., Balık, T. ve Ayaz, H. Sosyal İhtilaflı Orman Alanlarının Orman İşletmeciliği Üzerine Etkileri
  2. Ayaz, H. ve Acar. Orman Kadastrosu İle Tapu Kadastrosu Çalışmalrının Entegrasyonu Çalışmaları
  3. Acar ve Ayaz, H. Türkiye Ormancılığında Orman İşçiliği Sorunları ve Orman Köylülerine Sağlanan Haklar
  4. Ayaz, H. Türkiye Ormancılığında Özel Orman Mülkiyeti
  5. Ayaz, H. ve Türker, M.F. Orman Rejimi Dışına Arazi Çıkarma Uygulamalarının Yasal ve Sosyo Ekonomik Boyutu