Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Nuray MISIR
Anabilim Dalı Orman Mühendisliği
Bilim Dalı Orman Amenajmanı
Uzmanlık Alanları 1. Orman Hasılatı
  2. İstatistik
3. Orman Ölçümü
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 377 34 98
E-Posta nuray@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/2143
Yürüttüğü Araştırma Projeleri YAVUZ, H., KALAY, H.Z., BAŞKENT, E.Z., ALTUN, L., MISIR, M., MISIR, N., YILMAZ, M., SAKICI, O.E., KAHRİMAN, A., Titrek Kavak Meşcerelerinin Kuruluşu, Ekolojik Yönden İncelenmesi, Artım ve Büyüme İlişkileri ile Amenajman Esasları, 2002.113.001.7 Kod Nolu KTÜ Araştırma Fonu Projesi, Trabzon. YAVUZ, H., MISIR, N., MISIR, M., 2004. Sarıçam ve Karaçam Plantasyonlarına İlişkin büyüme Modellerinin Geliştirilmesi, 2001.113.001.4 nolu KTÜ Araştırma Fonu Projesi, Trabzon. KÖSE, S., YAVUZ, H., MISIR, M., MISIR, N., 2001. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Ormanı Ladin Meşcerelerinin Hasılat Esasları, 20.113.001.5 nolu KTÜ Araştırma Fonu Projesi, Trabzon. YAVUZ, H., MISIR, N., MISIR, M., 2004. Karaçam Ağaçlandırmalarına İlişkin Büyüme modellerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK TARP 2747 nolu TÜBİTAK Projesi, Mayıs 2004, Ankara. KAPUCU, F., YAVUZ, H., GÜL; A.U., MISIR, N., 2002. Kestane Meşcerelerinin Hasılat ve Amenajman Esasları, TÜBİTAK TOGTAG 2229 nolu TÜBİTAK Projesi, 118 s., Mayıs 2002, Ankara.
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7181 Orman Envanter Yöntemleri
2. 8350 Meşçere Büyüme Modellerinde Veri Tabanının Oluşturulması
3. 8351 Hasılat Matrislerinin Oluşturulması
4. 8352 Tek Ağaçta Büyümenin Simülasyonu
5. 8353 Süreç Tabanlı Modellerin Oluşturulması
6. 8354 Gövde Analizinde Boylanmanın İstatistiksel ve Sayısal Olarak Belirlenmesi
7. 9350 Genelleştirilmiş Boy Modelleri
8. 9351 Doğal Kurumanın Modellenmesi
9. 9352 Toprak Altı Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi
10. 9353 Ölü ve Diri Örtü Biyokütlesinin Belirlenmesi
11. 9354 Orman Dinamiklerinde Karma Modelleme
12. 9355 Koruya Katılmaların Modellenmesi
13. 9356 Ölü Örtü Karbon Depolama Miktarının Tahmini
14. 9357 Değişik Yaşlı Meşcerelerde Bonitetleme
15. 9358 Karışık Meşcerelerde Bonitetleme
16. 9359 Karışık Meşcerelerde Büyümenin Modellenmesi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5140 Ormancılıkta Hasılat ve Büyüme Modelleri
2. 7181 Orman Envanter Yöntemleri
3. 9359 Karışık Meşcerelerde Büyümenin Modellenmesi
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Gül, A.U., Mısır, M., Mısır, Nuray, Yrd.Doç.Dr., Yavuz, H., Calculation of Uneven-aged Stand Structures With The Negative Exponantial Diameter Distribution and Sterba’s Modified Competition Denstiy Rule, Forest Ecology and Management, 214, 2005, 212-220
  2. YAVUZ, H., MISIR, N., SAKICI, O.E., 2004. Tüm Ağaç Değerlendirimi ve Kullanılan İstatistiksel Yöntemler, Orman ve Av, ISSN 1303-040X, Sayı 1, Cilt 81, sayfa 42-48
  3. YAVUZ, H., MISIR, N., SAKICI, O.E., 2003. Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanterinde Kullanılabilecek Örnekleme Yöntemlerinin İrdelenmesi, Orman ve Av, ISSN 1303-040X, Sayı 6, Cilt 80, sayfa 45-48.
  4. Mısır, Nuray, Mısır, M., Developing Double Entry Tree Volume Table for Ash in Turkey, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 3-4, 2004, 133-144
  5. N. Mısır, H. Yavuz, Ş. Bayburtlu, İ. Ercanlı, A. Kahriman, Normal Hasılat Tablosu İle Müdahale Görmüş Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link.) Meşcerelerinde Hacim Tahmini Ve İstatistiksel Denetimi, Ladin Sempozyumu, 2005 Trabzon