Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Bedri SERDAR
Anabilim Dalı Orman Mühendisliği
Bilim Dalı Orman Botaniği
Uzmanlık Alanları 1. Odun Anatomisi
  2. Ekolojik Odun Anatomisi
3. Ağaç Morfolojisi
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 377 34 95
E-Posta bserdar@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/1989/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Yok
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7331 Gymnospermae Odunlarının Teşhis Esasları
2. 7333 Odun Anatomisi ve Preparasyon Tekniği
3. 8330 Türkiye’deki Bazı Odunsu Taksonların Odun Anatomilerinin Ekolojik Yönden İncelenmesi
4. 8331 Lif Morfolojisi
5. 8332 Odun Kalitesi ve Ormancılık Uygulamaları
6. 8333 Odun Kusurları
7. 8334 Görüntü Analiz Sisteminin Anatomik Çalışmalarda Kullanımı
8. 9330 Arkeolojik Odunlar
9. 9331 Öz Odunu - Diri Odunu
10. 9332 Makroskobik Odun Teşhisi
11. 9333 Bilgisayarla Görmeye Dayalı Odun Teşhisi
12. 9334 Adli Botanik
13. 9335 Ekolojik Faktörlerin Meşe Odunlarına Etkisi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7331 Gymnospermae Odunlarının Teşhis Esasları
2. 8333 Odun Kusurları
3. 9331 Öz Odunu - Diri Odunu
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Merev, N., Gerçek, Z., Serdar, B., Erşen-Bak, F., Birtük, T. Wood Anatomy of Some Turkish Plants with Special Reference to Perforated Ray Cells. Turk J. Bot. 29 (2005) 269-281
  2. Nemli, G., Kırcı, H., Serdar, B., Ay, N. Suitability of kiwi (Actinidia sinensis Planch.) prunings for particleboard manufacturing. Industrial Crops and Products 17 (2003) 39-46.
  3. Serdar, B., Gerçek, Z., Merev, N. Perforated Ray Cells in Salix rizeensis (Salicaceae). Iawa Journal, Vol. 25 (1), 2004: 119-120.
  4. Yıldız, C. Ümit., Gerçek, Z., Serdar, B., Yıldız, S., Gezer, E. D., Dizman, E., Temiz, A. The effects of heat treatment on anatomical changes of beach wood. International Research Group on Wood Preservation. IRG/WP 04-40 XXX.
  5. Serdar, B., Çoşkunçelebi, K., Terzioğlu, S., Hampe, A. Anatomical Study of Turkish Frangula alnus Miller (Rhamnaceae) (summitted for publications)