Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
Anabilim Dalı Orman Mühendisliği
Bilim Dalı Orman Botaniği
Uzmanlık Alanları 1. Biyolojik Çeşitlilik (Bitkisel Tür Çeşitliliği)
  2. Bitki Sistematiği
3. Bitki Sosyolojisi - Vejetasyon Ekolojisi
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 377 28 52
E-Posta sterzi@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/1695/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Terzioğlu, S., Başkent, E.Z., Altun, L., Başkaya, Ş., Yolasığmaz, A., Günlü, A., Serdar, B., Biyoçeşitliliğin Tür ve Ekosistem Düzeyleriyle Saptanması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Haritalarının Düzenlenmesi. KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: 2002-113-001-1 (tamamlandı; 2005). Karaer, F., Kutbay, H.G., Terzioğlu, S. Türkiye’nin Sempervivum Cinsine Ait Türler Üzerine Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar. TÜİTAK, Proje Kod No: TBAG-1747 (Devam ediyor). Başkent, E.Z., Köse, Bilgili, E., S., Terzioğlu, S., Başkaya, Ş. Ardahan Yalnızçam Ormanlarının Paydaşların Katılımıyla Planlanması ve Yönetimi, BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şirketi, (Devam ediyor). Bilgili, E., Terzioğlu, S., Sağlam, B., Küçük, Ö., Başkaya, Ş. Yangın Görmüş Meşcerelerde Bitki Süksesyonu, KTÜ Araştırma Fonu Proje Kod No: 20.113.001.15 (Devam ediyor). Bilgili, E., Başkent, E.Z., Terzioğlu, S., Başkaya, Ş., Sağlam, B., Küçük, Ö., Dinç-Durmaz, B., Baysal, İ., Uçarlı, Y. Yüksek Boylu Maki Tipi Yanıcı maddeler ve Silvikültürel Müdahale Görmüş Kızılçam ve Karaçam Meşcerelerinde Yangın Davranışının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması, OGM Projesi (Devam ediyor). Gerçek, Z., Merev, N., Terzioğlu, S., Serdar, B. Türkiye’deki Ericaeceae Familyası Taksonlarının Morfolojik, Palinolojik ve Anatomik Özelliklerinin Ekolojik Yönden Araştırılması, KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: 2002-113-001-1 (Devam ediyor). Başkent, E.Z., Köse, S., Kaya, Z., Altun, L., Terzioğlu, S., Başkaya, Ş. Türkiye’de Biyoçeşitliliğin Orman Menajman Planlarına Entegrasyonu Strateji ve Tasarım Geliştirilmesi, GEF II – Biyoçeşitlilişk ve Doğal Kaynak Yönetimi (tamamlandı; 2004).
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7313 Orman Fitososyolojisi
2. 7314 Taxonomy of Herbaceous Plants
3. 8310 Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü
4. 8311 Bitkiler Arasında Karşılıklı İlişkiler
5. 8312 İstilacı Yabancı Bitkiler
6. 8313 Diri Örtü ile Mücadelede Fenoloji
7. 8314 Turkiye Florası ve Uluslararası Düzenlemeler
8. 8315 Damarlı Bitki Toplama Teknikleri
9. 8316 Damarlı Bitki Herbaryum Teknikleri
10. 9310 Ormancılıkta Tırmanıcı Bitkiler
11. 9311 Orman Fidanlıklarında Diri Örtü
12. 9312 Kumul Bitkileri
13. 9313 Halofit Bitkiler
14. 9314 Alpin Vejetasyonda Süksesyon
15. 9315 Ormanlarda Bitkisel Tür Çeşitliliği ve Süksesyon
16. 9316 Orman Diri Örtü Elemanları
17. 9317 Saprofit ve Parazit Orman Bitkileri
18. 9318 Bitki Çeşitliliğinin Planlamaya Yansıtılması
19. 9319 Bitkilerde Örtüş-Bolluk ve Toplumlaşma
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5610 Principles of Identifying Vascular Plants
2. 7313 Orman Fitososyolojisi
3. 9310 Ormancılıkta Tırmanıcı Bitkiler
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Terzioğlu, S., Anşin, R., 2001. A Chorological Study on Taxa Naturalized in the Eastern Black Sea Region. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 25: 305-309.
  2. Terzioğlu, S., Merev, N., Anşin, R., 2001. A Study on Turkish Rhododendron L. (Ericaceceae). TÜBİTAK, Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 25: 311-317.
  3. Terzioğlu,S., Coşkunçelebi, K. 2002. Tulipa gumusanica (Liliaceae), A New Species from Tukey. Annales Botanici Fennici. 39: 149-151.
  4. Terzioğlu, S., Milne, R.I. 2002. An Emended Description for Rhodothamnus sessilifolius P.H. Davis (Ericaceae). Edinburgh Journal of Botany. 59(2): 291-294.
  5. Varol, Ö., Karaer, F., Terzioğlu, S., Kutbay, H.G., 2003. Phytosociological Investigations of Pinus pinea L., Forest in the North-East Anatolia Region (Trabzon and Artvin-Turkey). Pakistan Journal of Botany. 35(4): 587-595.