Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ
Anabilim Dalı Orman Mühendisliği
Bilim Dalı Orman Entomolojisi ve Koruma
Uzmanlık Alanları 1. Orman Koruma
  2. Yangın Amenajmanı
3. Yaban Hayatı
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke University of New Brunswick, Kanada
Telefon 377 28 45
E-Posta bilgili@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/1095/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Bilgili, E., Terzioğlu, S., Küçük, Ö., Sağlam, B., Başkaya. Ş. 2002. Yangın görmüş meşçerelerde bitki bitki süksesyonu. KTÜ Araştırma Fonu projesi. (20.113.001.15). (Devam ediyor) Bilgili, E., Altun, L., Küçük, Ö., Sağlam, B. Başkaya, Ş. 2002. Orman Toprağında yangın sonrası organik madde, toprak reaksiyonu ve mineral madde dinamikleri. KTÜ Araştırma Fonu projesi. (20.113.00.11) Bilgili, E., Eroğlu, M., Sağlam, B. ve Başkaya, Ş. 2001. Bilgisayar destekli meteorolojik yangın indeksi sistemi ve maki tipi yanıcı maddelerde yangın davranışı. T.C. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü -KTÜ Orman Fakültesi ortak projesi. Bilgili, E., Küçük Ö, Başkaya, Ş., Dinç Durmaz, B. 2003. Karaçamda yanıcı madde miktarının tespiti ve yanıcı madde özelliklerine bağlı yanıcı madde modelleri. KTÜ Araştırma Fonu projesi. (21.113.001.5)
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7271 Ecological Modeling
2. 7272 Protecting Biodiversity in Forest Ecosystems
3. 8270 Yangın Rejimi ve Ekolojik Etkileri
4. 8271 Yanıcı Madde Tipleri ve CBS Uygulamaları
5. 8272 Global Isınma ve Orman Ekosistem Etkileri
6. 8273 Temel Orman Koruma Problemleri
7. 9270 Yanıcı Madde Karakterizasyonu ve Modelleme
8. 9271 Yangın Amenajmanı ve Yangın Tehlike Oranları Sistemleri
9. 9272 Entegre Yangın Amenajmanı Planlamaları
10. 9273 Büyük Yangınlarla Mücadelede Organizasyon, Strateji ve Taktikler
11. 9274 Yangın türleri ve etkileşimleri
12. 9275 Tepe Yangını Mekanizması
13. 9276 Kırsal Nüfus Hareketleri ve Yaban hayatı
14. 9277 Yangın Alanlarının Rehabilitasyonu
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7271 Ecological Modeling
2. 7272 Protecting Biodiversity in Forest Ecosystems
3. 9270 Yanıcı Madde Karakterizasyonu ve Modelleme
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Bilgili, E., and Methven, I.R. 1994. A dynamic fuel model for use in managed even-aged stands. Int. J. Wildland Fire 4(3) 177-185.
  2. Altun. L., Yilmaz, M., Acar, C., Turna, I., Baskent, E.Z., and Bilgili, E. 2003. Evaluating the seasonal change of water quality of the Değirmendere and Galyan Rivers (Trabzon, Turkey). Journal of Environmental Biology 24 (3/4) (2003).
  3. Bilgili, E. And Saglam B. 2003. Fire behavior in maquis fuels in Turkey. Forest Ecology and Management 184/1-3 pp. 201-207.
  4. Bilgili, E. 2003. Stand development and fire behavior. Forest Ecology and Management 179/1-3 pp. 333-339.
  5. Baskaya, S. And Bilgili, E. 2004. Does the leopard Panthera pardus still exist in the Eastern Karadeniz Mountains of Turkey? Oryx 38 (2): 228-232.