Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Anabilim Dalı Orman Mühendisliği
Bilim Dalı Orman Amenajmanı
Uzmanlık Alanları 1. Orman Amenajmanı
  2. Yöneylem Araştırması
3. Uzaktan Algılama
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 377 21 03 - 377 28 7
E-Posta skose@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/420/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Köse, S., Başkent, E.Z.,Sönmez, T., 2002. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Artvin Merkez Planlama Biriminin Coğrafi Veri Tabanı Tasarımı, Kurulumu ve Uygulaması, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Köse, S., Yavuz, H., Mısır, M., Mısır, N., 1999-2001, KTÜ Orman Fakültesi Araştırma Ormanı Ladin Meşcerelerinin Hasılat Esasları, KTÜ Araştırma Fonu Projesi (20.113.001.5). Köse, S., Başkent, E. Z., Mısır, M., 1996-1998, Fakülte Araştırma Ormanının Modern Envanter Yöntemleriyle Planlanması, KTÜ Araştırma Fonu Köse, S., Başkent, E. Z., Yavuz, H., Gül, A.U., Mısır, M., 1996-2000, Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Model Orman Planlaması (DPT 96.113.001.13) Köse, S., Başkent, E.Z.,Sönmez, T., Yolasığmaz, H.A., Çakır, G., Sivrikaya, F., 2002. Ülkemiz Ormancılığında Nesneye Dayalı Programlama İle Veri Tabanı Tasarımı, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kurulması ve Örnek Bir Uygulama, Araştırmacı, Tübitak Projesi, TOGTAG 2925, 1 Mart 2002-2004. Köse, S., Başkent, E.Z.,Sönmez, T., Çakır, G., Sivrikaya, F., Karahalil, U., Keleş, S. 2002. Ülkemiz Ormancılığında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı, Kurulması ve Uygulama Örneği, Araştırmacı, KTÜ Projesi, 2002-113.001.4, 2002-2004. Köse, S., Başkent, E.Z., Çakır, G., Sönmez, T., Yolasığmaz, H.A., Sivrikaya, F., Karahalil, U., Keleş, S., Kadıoğulları, A. İ., Hava Fotoğrafları ve Uydu Görüntüleriyle Meşcere Tiplerinin Sayısal Üretilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanılması, Araştırmacı, KTÜ Projesi, 2003-113.001.5, 2003-2006.
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 8160 Toprak Koruma Fonksiyonlu Ormanlarda Amenajman Planlaması
2. 8161 Klasik Orman Amenajman Planlarının Bilgisayarda Düzenlenmesi
3. 8162 Ormancılıkta Fonksiyonel Envanter
4. 8163 Ormancılıkta Model Kurma
5. 9160 Uydularla Algılama ve Ormancılıkta Görüntü Analizleri
6. 9161 Kızılötesi Hava Fotoğraflarında Yorumlama
7. 9162 Biyolojik Çeşitliliğin Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu
8. 9163 Uydu Görüntülerinde Meşcere Tipi Ayrımı
9. 9164 Subasar Ormanlarının Ormancılık Uygulaması
10. 9165 IKONOS Görüntüsünde Ormancılık Uygulaması
11. 9166 Korunan Alanlarda Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Köse, S. and E.Z. Baskent, 2002. Investigating the 40-Year Legacy of Forest Management Plans in Eastern Black Sea Forests of Turkey, Journal of Sustainable Forestry, Vol:14, number 2/3
  2. Köse,S. And E.Z. Baskent, 1997: Thirty Year History of Even-Aged Management: What have we learned from Turkey? Journal of sustainable forestry, vol.5, Num:3/4, p 15-16
  3. Köse, S., G. Çakır, T. Sönmez, F. Sivrikaya, 2002: Uzaktan Algılamanın Orman Amenajman Planlamasında ve Bilgi Sistemleri Kurulmasındaki Önemi, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler sempozyumu, 18-19 Nisan 2002, s. 148-157, Bahçeköy, İstanbul
  4. Köse, S., E. Z. Başkent, F. Sivrikaya, A. Yolasığmaz 2002: Karadeniz Ormanlarında Fonksiyonların Belirlenmesi ve Örnek Uygulamalar, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15- 18 Mayıs, 1. cilt, s 78-87, Artvin
  5. Köse,S H. Yavuz and A.U.Gül,2000, Yöneylem Araştırması ve Ormancılık Uygulamaları, KTU No: 61, 159 s, Trabzon.