Ders Adı:İleri Tribokorozyon
Ders Kodu:METL 7212
Ders İçeriği (Türkçe):Electrochemical tribocorrosion methods, general tribocorrosion applications and requirements, Potentiodynamic polarization measurements method, Electrochemical impedans polarization measurements method, The characterization of surface after tribocorrosion,
Ders İçeriği (İngilizce):Elektrokimyasal tribokorozyon metodları, genel tribokorozyon uygulamaları ve yöntemleri, potensiyodinamik polarizasyon ölçüm metodu, elektrokimyasl empedans ölçüm metodu, tribokorozyon testi sonrası yüzey inclemeleri
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3