Ders Adı:Seramik Matrisli Kompozitler
Ders Kodu:METL 7201
Ders İçeriği (Türkçe):Seramik matrisli kompozit malzemelerdeki matris ve takviye malzemesi türleri ve özellikleri, matris ve takviye malzemesi arasındaki yüzey etkileşimleri, seramik matrisli malzemelerde tasarım ve malzeme seçimi kriterleri, seramik matrisli kompozit malzemelerin üretim yöntemleri, seramik matrisli kompozitlerde içyapı özellikleri, seramik matrisli kompozitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri, karakterizasyon yöntemleri, seramik matrisli kompozitlerin savunma tıp, havacılık ve uzay endüstrisindeki uygulamaları
Ders İçeriği (İngilizce):The matrix and reinforcement types used ceramic matrix composites, the relationship of interface between matrix and reinforcement in ceramic metrix composites, the microstructure properties of ceramic matrix composites, the physical and mechanical properties of ceramic matrix composites, the characterization methods of ceramic matrix composites, the application aresas of ceramic matrix composites such as defence, medicine, air and space.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3