Ders Adı:Metalurji Kinetigi
Ders Kodu:METL 7192
Ders İçeriği (Türkçe):Homojen reaksiyonların kinetiği; Reaksiyon hızı, reaksiyon hızına konsantrasyon ve sıcaklığın etkisi, Arrhenius bağıntısı, hız teorileri, reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Heterojen reaksiyonların kinetiği; Difüzyon, Fick Kanunları, gazlarda, sıvılarda ve katılarda difüzyon, katılarla olan reaksiyonlar ve bu reaksiyonların arayüzey geometrisine ve katı reaksiyon ürününün niteliğine bağlı olarak incelenmesi, katı-gaz, katı-sıvı, sıvı-sıvı, gaz-sıvı, katı-katı reaksiyonlar.
Ders İçeriği (İngilizce):Kinetics of homogeneous reactions; Rate of reaction, effect of concentration and temperature on reaction rate, The Arrhenius Law, rate theories, determination of the order of reaction. Kinetics of heteregeneous reactions; Diffusion, Fick Laws, diffusion in gasses, liquids and solids, examination of solid reaction kinetics related with geometry of the interface and the nature of solid reaction products, solid-gas, solid-liquid, liquid- liquid, gas- liquid, solid-solid reactions.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3