Ders Adı:Natural Fibre Reinforced Polymer Composites
Ders Kodu:METL 7171
Ders İçeriği (Türkçe):Doğal Lif takviyeli kompozitlere giriş; Lif ve Lifsel Kumaş Malzemeleri Selüloz Esaslı Lifsel Güçlendiriciler Biyo-esaslı Polimerler (Termoplastik ve Termoset Biyo-bozunur Polimerler) Doğal Lif Takviyeli Kompozit Üretim Yöntemleri Doğal Lif Takviyeli Kompozit Mikromekaniği Biyo Esaslı Polimerler Için Organik ve İnorganik Dolgu Ve Katkı Maddeleri Şeker ve Polilaktik asit Esaslı Polimerler ve Biyokompozitleri Doğal Lif Takviyeli Kompozitlerin Mekaniksel Karakterizasyonu ve Mikroskobik Test Yöntemleri
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to Natural-Fibre Composites; Fibre and Fabric Basics Cellulose Fibres as Reinforcement Biobased Polymers (Thermoplastic and Thermoset Biodegradable Polymers) Natural Fibre Reinforced Composite Micromechanics (Rules of Mixtures) Natural Fibre Reinforced Composite Manufacturing Methods Organic and Inorganic Fillers and Additives for Biopolymers Starch and Polylactic Acid Based Polymers and Their Biocomposites Mechanical Characterization and Microscopic Test Methods of Natural Fibre Reinforced Composites
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3