Ders Adı:Metal Matrisli Kompozitlerin Tasarım ve Geliştirilmesi
Ders Kodu:METL 7143
Ders İçeriği (Türkçe):Metal Matris Kompozitlere Özgü Terimler, Genel Tanımlar, Yapı Elemanlarının Tasarımı ve Seçimi, MMK’lerin Kategorileri, MMK’lerin Üretim Adımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi, Üretim Zincirinde Üretim Parametrelerinin Rolü, Yaşlandırma Sertleştirilmesi Uygulanabilen MMK’lerin Isıl İşlemleri, Aluminyum Esaslı MMK’lerin Isıl İşlemi, Magnezyum Esaslı MMK’lerin Isıl İşlemi, MMK’lerin X-Işını Bilgisayarlı Tomografisinin Değerlendirilmesi, Faz Kontrast Topografyası Metodu, Partikül Dağılımı Metodu, MMK’lerin Kalite Kontrolü ve Tahribatsız Muayenesi Yöntemleri, MMK’lerin Termo-fiziksel Özellikleri, MMK’lerin Termal Genleşme Katsayısı, MMK’lerin Isıl İletimi ve Yalıtımı, MMK’lerin Elektriksel Direnci, MMK’lerde Bağ ve Arayüzey Oluşumu, MMK’lerde Arayüzey Problematiği, Ulaşılacak Arayüzey Karakteristikleri, Arayüzeyin Fiziksel Olarak Sunumu, Arayüzeyde Tipik Kimyasal Reaksiyonlar, Nasıl Arayüzey reaksiyonları/ıslatma başlatılabilir?, Geliştirilmiş MMK’lerine Örnekler ve Uygulama Alanları
Ders İçeriği (İngilizce):Terms Specific to Metal Matrix Composites (MMCs), General Definitions, Design and Selection of Structural Components, Categories of MMCs, Design and Development of Processing Steps of MMCs, Role of Production Parameters within the Production Chain, Thermal Treatments of Age-Hardenable MMCs, Thermal Treatments of Al-Based MMCs, Thermal Treatments of Magnesium-Based MMCs, Evaluation of X-Ray Computed Topography on MMCs, Phase Contrast Topography Method, Particle Distribution Method, Quality Control and Nondestructive Tets in MMCs, Thermophysical Properties of MMCs, Coefficient of Thermal Expansion of MMCs, Thermal Conductivity and Thermal Diffusivity of MMCs, Electrical Resistivity of MMCs, Bonding and Interface Formation in MMCs, Interfacial Problematic In MMCs, Interfacial Characteristics to be achieved, Physical Phenomena Present at the Interface, Typical Chemical Reactions involved at the Interface, How can Interfacials/wettability be triggered?, Examples and Applications of Developed MMCs,
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3