Ders Adı:Mekanik Alaşımlama
Ders Kodu:METL 7141
Ders İçeriği (Türkçe):Mekanik Alaşımlamanın Tarihçesi, Kırma ve Öğütme, Mekanik Alaşımlamayı Etkileyen Faktörler, Değirmen Tipleri, Mekanik Alaşımlamanın Mekanizması, Mekanik Alaşımlamanın Gerekliliği, Oksit Dağılımlı Alaşımların Üretimi, Mekanik Etkiyle Oluşan Gaz-Katı ve Katı-Katı Reaksiyonları, Nanofazlı Malzemelerin Üretimi, Nanokompozitlerin Üretilmesi, Mekanik Etkiyle Oluşan Katı-Katı Amorfizasyonu.
Ders İçeriği (İngilizce):History of Mechanical Alloying, Milling, Factors Affecting Mechanical Alloying, Types of Mills, Mechanism of Mechanical Alloying, Necessity of Mechanical Alloying, Fabrication of Oxide Dispersion Strengthening (ODS) Alloys, Mechanically Induced Gas-Solid and Solid-State Reactions, Fabrication of Nanophase Materials, Fabrication of Nanocomposite Materials, Mechanically Induced Solid-State Amorphization.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3