Ders Adı:Gözenekli Malzemeler
Ders Kodu:METL 7131
Ders İçeriği (Türkçe):Ders, farklı yapıdaki gözenekli malzemelerin kimyasal morfolojik ve genel özellikleri hakkında son gelişmeleri de içine alacak şekilde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Malzemelerin karakterizasyonunda kullanılan farklı metot ve yöntemlerle uygulanan laboratuvar çalışmaları ve temel prensipler bir arada sunulmaktadır. Bunun yanında poroz malzemelerin yapısal ve kimyasal içerikleri ile özelliklerindeki değişimler incelenerek bu malzemelerin yapımında kullanılan farklı sentezleme metotları açıklanmıştır.
Ders İçeriği (İngilizce):The course covers a survey on the chemistry, structures and properties of various porous materials, including the most recent developments. Basic principles and laboratory applications, using various instruments and methods for characterization of the materials are comprised. Furthermore, chemical composition and structure of various types of porous materials is described, their composition, properties and different synthesis methods for making the materials.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3