Ders Adı:Nano Triboloji
Ders Kodu:MET 7113
Ders İçeriği (Türkçe):Temel triboloji kavramları, Tribolojide yüzeylerin karakterizasyonu, kontak mekaniği, Yüzey pürüzlülüğünün karakterizasyonu ve modellenmesi, Atomic Force Microscopy (AFM) ölçümü ve uçlar, Yüzey kuvvetleri ve adezyon, Atomik düzeyde oluşan sürtünme, Mikrokazıma/Mikroaşınma, Nano/Pico iz oluşturma, AFM/FFM (Friction Force Microscopy) kullanarak sınır yağlama incelemeleri, Moleküler düzeyde ince sıvı filmlerin yüzey kuvvetleri ve mikroreolojisi, Katı yüzeyler ve ince filmlerin nano mekanik özellikleri, Tribolojinin atomik düzeydeki simülasyonu, Nano tribolojinin uygulama alanları.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to tribology, characterization of surfaces, contact mechanics, modelling and characterization of surface roughness, AFM, adhesion and surface forces, friction in atomic scale, nano indentation, micro-reology and forces of liquid thin films, nano mechanical properties of thin films on the solid surfaces, cimulation of tribology on atomic scale, application of nano tribology.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3