Ders Adı:Modern Yüzey İyileştirme Teknikleri
Ders Kodu:METL 7111
Ders İçeriği (Türkçe):Modern yüzey işlemlerinin tanımı ve sınıflandırılması, Kimyasal buhar biriktirme, Fiziksel buhar biriktirme teknikleri: Isıl, elektron demeti , ark ve lazer ile buharlaştırma , diyot, triyot, manyetik alanda sıçratma teknikleri ve plazma destekli kaplama, İyon aşılama ilkeleri, Lazer yüzey işlemleri. Isıl püskürtme teknikleri: Alev ve arkla metal püskürtme, plazma püskürtme, yüksek hızda oksijenli yakıt tekniği, patlamalı tabanca yöntemi.
Ders İçeriği (İngilizce):Definition of modern surface treatments and their classifacations, chemical vapour deposition(CVD) , physical vapour deposition techniques (PVD) : heat, electron spot, arc and laser assisted vapourising, diot, triyot and magnetic field sputtering techniques and plasma assisted deposition, Ion implanting principles, Laser surface treatments, Thermal spray techniques, flame and arc metal spraying, plasma spraying, High velocity oksi-fuel technique, detonation gun method.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3