Ders Adı:Fibers and Polymers
Ders Kodu:METL 5160
Ders İçeriği (Türkçe):Lifsel ve polimerik bağlayıcıların mikro yapısal ve kimyasal özellikleri, Lif üretim yöntemleri Yaygın kullanılan sentetik lifler ve doğal liflerin özellikleri ve kıyaslanması, Liflerin mikromekanik testlerle karakterizasyonu ve deneysel uygulamalar
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to fibres and polymers Micro structural and chemical properties of fibres and polymers, Fibre processing methods, High performance fibres and Natural fibres and their comparison, Micro mechanical test methods (single fibre, fibre pull out and microbond) and experimental works
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3